Cymraeg

Dates

01 Aug 2021

Location

Distances

Details coming soon

Route Description

Mae llwybr Beic Legend Llanc yr Eira yn enwog am fod yn un o'r llwybrau beicio triathlon gorau yn y Byd. Dolen sengl, mae'n gynnwys llawer o basiau a llwybrau mynydd mwyaf eiconig Gogledd Cymru ac mae'n her ynddo'i hun. Dechreuwch gyda'r ddringfa i fyny at y Pen y Pass enwog; y porth i'r Wyddfa. Mae mynyddoedd yn tyru o'ch cwmpas gyda golygfeydd yr holl ffordd i Ynys Môn wrth i chi lifo i lawr i Lanberis ac ymlaen tuag at Feddgelert. Yma byddwch chi'n cwrdd ag afon Glaslyn yn beicio ochr yn ochr â'r dyfroedd gwyllt dŵr gwyn. Gan fynd draw i Faentwrog ar hyd yr esgyniadau a'r disgyniadau cul, troellog byddwch wedyn yn cychwyn eich dringfa i Dan y Grisiau, Blaenau Ffestiniog ac i fyny pas y Crimea. Mae'r disgyniad yr un mor serth yn llifo i lawr trwy Ddolwyddelan ac ar hyd Dyffryn Lledr i Fetws Y Coed. O'r fan hon, rydych chi bron yn ôl, ond mae'n rhaid i chi ddringo i fyny i Gapel Curig a chanolfan fynyddoedd Plas Y Brenin cyn i chi gyrraedd yr ardal pontio.

Mae yna reswm bod Triathlon Llanc yr Eira yn cael ei alw'n driathlon aml-dir anoddaf yn y DU yn rheolaidd. Mae hynny oherwydd i gwblhau’r ras hon rhaid i chi gyrraedd copa mynydd yn gyntaf - ond nid cyn i chi redeg 12km allan ac yn ôl i lawr Dyffryn trawiadol Nant Ffrancon gyda chrib greigiog ysblennydd Tryfan yn edrych i lawr arnoch chi. Peidiwch â gadael i'r rhan gymharol wastad hon eich twyllo i ymdeimlad ffug o ddiogelwch, mae Moel Siabod, y copa uchaf ym mynyddoedd Moelwynion yn aros amdanoch chi. Rhaid i athletwyr Legend esgyn i fyny llwybrau creigiog hardd ond anodd am 3.5km cyn cyrraedd y copa ar 872m uwch lefel y môr. Yma byddwch chi'n troi o gwmpas ac yn rhedeg yn ôl i lawr eto. I gyrraedd y diwedd rhaid i chi droi i'r dde a rhedeg trwy'r goedwig, yna yn ôl ar hyd y ffordd dân tuag at y llyn. Mae'r llinell derfyn sy'n fframio brig enwocaf Cymru, yr Wyddfa, yn disgwyl chi.

Prisio

Unigolyn

£165.00

Cofrestru

Tîm

£190.00

Cofrestru

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oed

Cofrestru

Amseroedd Cychwyn Tonnau

Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Cit Gorfodol

Gwobrau

Details coming soon

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Available now

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol