Cymraeg

Triathlon| Llanc yr Eira 2021

Llanc yr Eira 2021 Triathlon Sbrint

Dates

31 Jul 2021

Location

Plas y Brenin, Eryri

Distances

Route Description

Dechreuwch gyda nofio yn nyfroedd croyw Llyn Mymbyr dan lygaid craff yr Wyddfa. Ewch allan o'r dŵr a chroesi'r bont droed bren am y tro cyntaf i'r cyfnod pontio.

Mae rhan beic y sbrint yn llifo allan i Gapel Curig, i lawr heibio rhaeadr Pont Gyfyng a'r dyfroedd gwyllt dŵr ar hyd afon Llugwy. Wrth ddisgyn i lawr trwy'r coed i mewn i bentref prydferth Betws y Coed byddwch wedyn yn troi i'r chwith ac yn anelu tuag at Lanrwst ar hyd Dyffryn Conwy syfrdanol. Ar ôl croesi'r bont hanesyddol yng nghanol Llanrwst, dechreuwch yr esgyniad hir yn ôl tuag at Fetws y Coed o ochr Coedwig Gwydyr. Yn dal i fynd i fyny'r bryn, byddwch chi'n cwrdd â'r ffordd o'r diwedd sy'n eich arwain at Blas y Brenin.

Esgidiau rhedeg ymlaen, ewch yn ôl dros y bont. Mae yna reswm bod Triathlon Llanc yr Eira yn cael ei alw’n driathlon aml-dir anoddaf yn y DU yn rheolaidd a hynny oherwydd bod y rhediad yn cynnwys mynydd, Moel Siabod sydd, ar 872 metr, y copa uchaf ym mynyddoedd Moelwynion. Nid oes angen i athletwyr sbrint gyrraedd y copa ond mae'n dal i fod yn ddringfa anodd 2.3km i fyny llwybrau creigiog hardd cyn i chi gyrraedd y trobwynt a rhedeg yn ôl i lawr eto. I gyrraedd y diwedd rhaid i chi droi i'r dde a rhedeg trwy'r goedwig, yna yn ôl ar hyd y ffordd dân tuag at y llyn. Mae'r llinell derfyn sy'n fframio brig enwocaf Cymru, yr Wyddfa, yn aros.

Pricing

Unigolyn

£85.00

Cofrestru

Tîm

£95.00

Cofrestru

Important Information

Isafswm Oed

Cofrestru

Amseroedd Cychwyn Tonnau

Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Cit Gorfodol

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Triathlon Llanc yr Eira 2021

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol