Craft Snowman Sprint 2022 copy | Always Aim High

Cymraeg

Dates

29 Jul 2023

Location

Distances

Details coming soon

Route Description

Dechreuwch gyda nofio yn nyfroedd croyw Llyn Mymbyr dan lygaid craff yr Wyddfa. Ewch allan o'r dŵr a chroesi'r bont droed bren am y tro cyntaf i'r cyfnod pontio.

Mae adran beicio'r Sbrint yn llifo allan i Gapel Curig cyn troi tuag at Lyn Ogwen a Bethesda, tref a dyfodd o amgylch y diwydiant chwareli llechi. Ar ôl rhai troadau troellog cyflym i lawr tuag at Fethesda, byddwch yn troi i'r chwith ac yn dechrau gwneud eich ffordd yn ôl i fyny'r dyffryn ar ffordd a elwir yn lleol fel y ffordd Rufeinig, ffordd sy'n rhedeg ar hyd dyffryn rhewlifol serth Nant Ffrancon. Byddwch yn taclo dringfa serth ar y diwedd cyn ail-ymuno â'r briffordd yn Llyn Ogwen. O'r fan hon mae'n ffordd agored ysgafn braf yr holl ffordd yn ôl i Blas y Brenin. Mae hwn yn llwybr eithriadol o syfrdanol, wedi'i orchuddio yn ei gyfanrwydd gan ddau o fynyddoedd Eryri; y Carneddau a'r Glyderau.

Esgidiau rhedeg ymlaen, ewch yn ôl dros y bont. Mae yna reswm bod Triathlon Llanc yr Eira yn cael ei alw’n driathlon aml-dir anoddaf yn y DU yn rheolaidd a hynny oherwydd bod y rhediad yn cynnwys mynydd, Moel Siabod sydd, ar 872 metr, y copa uchaf ym mynyddoedd Moelwynion. Nid oes angen i athletwyr sbrint gyrraedd y copa ond mae'n dal i fod yn ddringfa anodd 2.3km i fyny llwybrau creigiog hardd cyn i chi gyrraedd y trobwynt a rhedeg yn ôl i lawr eto. I gyrraedd y diwedd rhaid i chi droi i'r dde a rhedeg trwy'r goedwig, yna yn ôl ar hyd y ffordd dân tuag at y llyn. Mae'r llinell derfyn sy'n fframio brig enwocaf Cymru, yr Wyddfa, yn aros.

Prisio

Adar Cynnar - Unigolyn

Diwedd: 26/07/2023

  • 89.99

Adar Cynnar - Tîm

Diwedd: 26/07/2023

  • 99.99

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oed

Cofrestru

Amseroedd Cychwyn Tonnau

Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Cit Gorfodol

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Details coming soon

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Available now

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol