Llanc yr Eira Sbrint Byr 2022 | Always Aim High

Cymraeg

Triathlon | Llanc yr Eira 2022

Llanc yr Eira 2022 Triathlon Sbrint Byr

Dates

30 Jul 2022

Location

Plas y Brenin, Eryri

Distances

Closing Date: 28.07.2022

CLOSED

Route Description

Dechreuwch gyda nofio yn nyfroedd croyw Llyn Mymbyr dan lygaid craff yr Wyddfa. Ewch allan o'r dŵr a chroesi'r bont droed bren am y tro cyntaf i'r ardal pontio.

Gan droi i'r chwith allan o Blas y Brenin, mae'r adran beicio Super Sprint yn dringo'n gyson i fyny dyffryn Nant-y-Gwryd i gyrraedd y man troi o gwmpas y tu allan i Westy enwog Pen y Gwryd, lle hyfforddodd Hilary a Tenzing i ymgymryd â Mynydd Everest. Mae'n werth chweil cymryd i fewn y golygfeydd ysblennydd o Foel Siabod a'r Glyders ar y ffordd i fyny, oherwydd cyn gynted ag y gwnewch y trobwynt hwnnw, bydd yn daith gyflym yn ôl i lawr i'r ardal pontio.

Esgidiau rhedeg ymlaen, ewch yn ôl dros y bont. Mae yna reswm bod Triathlon Llanc yr Eira yn cael ei alw’n driathlon aml-dir anoddaf yn y DU yn rheolaidd, a hynny oherwydd bod y rhediad yn cynnwys mynydd, Moel Siabod sydd, ar 872 metr, y copa uchaf ym mynyddoedd Moelwynion. Nid oes angen i athletwyr Super Sprint gyrraedd y copa ond yn hytrach cadw at y goedwig ar ei llethrau isaf. Dringfa fer, finiog, ond anodd i fyny trwy'r coed, cyn y gallwch chi ddechrau camu allan ar y ffordd dân i ddod â chi rownd tuag at y llyn. Mae'r llinell derfyn sy'n fframio brig enwocaf Cymru, yr Wyddfa, yn aros.

Prisio

Adar Cynnar

Diwedd: 11/09/2021

  • 66.95

Pris Safonol

Diwedd: 27/07/2022

  • 70.99

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oed

Cofrestru

Amseroedd Cychwyn Tonnau

Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Cit Gorfodol

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Closing Date: 28.07.2022

CLOSED

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Llanc yr Eira 2022

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol