Cymraeg

Events / Rhedeg Ffyrdd

Ras Mwyaf Serth y Byd 2022

Ni all llawer o rediadau frolio adran sy'n torri record! Gyda graddiant uchaf o 37.45%, saethwyd Ffordd Pen LLech yn Harlech i enwogrwydd pan wnaeth 'ddwyn' y teitl 'World's Steepest Street' o Baldwin Street yn Seland Newydd.

Mae yna ddeg maen prawf y mae'n rhaid i stryd eu bodloni i fod yn gynnen â chael ei henwi fel y mwyaf serth, gan gynnwys gorfod bod yn dramwyfa gyhoeddus a chael wyneb llawn, yn ogystal â chael adeiladau wrth ochr y ffordd. Mae dyfarnu Record Byd Guinness i Ffordd Pen Llech ac ymateb y deiliaid blaenorol yn Seland Newydd wedi dal dychymyg ledled y byd ac mae pobl wedi heidio i Harlech i gerdded, beicio neu hyd yn oed rolio i lawr y stryd - ni allwch guro ychydig o falchder Cymreig wedi'i gymysgu â thaenelliad o'r ecsentrig.

Gyda Harlech eisoes ar fap Digwyddiadau i Gamu i'r Copa fel y lleoliad ar gyfer ein triathlon sbrint a duathlon poblogaidd, dechreuodd pobl ofyn ac roedd yn rhaid i ni gyflawni!

Bydd bod yn rhan o'r digwyddiad agoriadol hwn yn rhywbeth y byddwch chi'n dweud wrth bobl amdano am flynyddoedd lawer i ddod. Rydyn ni'n gobeithio gweld llawer o bobl yn cymryd rhan ac yn mwynhau penwythnos yn gymuned hardd a chyfeillgar Harlech.

Dates

26 Mar 2022

Location

Harlech

Races

Dewis Eich Pellter

D30 3049

Ras Mwyaf Serth y Byd 2020

6.2km

26 Mar 2022

Rhedeg: 6.2km

Find out more Ras Mwyaf Serth y Byd 2020

What's Included

Conwy spectators event village

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa, bwyd, man i ollwng bagiau yn ddiogel a thoiledau

Conwy medal family

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Gorffeniadau teuluol a digon i'w weld a'i wneud

Conwy beach mixed couple hands

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid cyfeillgar, arwyddion, gorsafoedd ynni a cherbydau cefnogaeth

Conwy medals

Cofrodd Gorffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

Conwy prom man arms out

Golygfeydd Syfrdanol

Golygfeydd ar draws Sir Fôn ac Eryri

Conwy couple crossing finish

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip' electronig

Event Partners

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol