The Worlds Steepest Street Run 2022 copy | Always Aim High

Cymraeg

6K

Gyda'r ras yn ôl pob tebyg y ras ffordd fwyaf serth yn y byd, nid yw ar gyfer y gwangalon.

Dates

25 Mar 2023

Location

Distances

Details coming soon

Route Description

Mae'r llwybr 6km yn cychwyn wrth droed y castell. Wrth i chi fynd rownd y gornel gyntaf, mae Ffordd Pen Llech yn gwyro o'ch blaen yn codi dros 50 metr ar hyd ei hyd 322-metr ac yn diflannu o amgylch ei throad cyntaf fel reid sy'n eich gadael yn pendroni beth sydd i ddod. Y troad cyntaf hwn yw'r rhan fwyaf serth, ond does dim gorffwys i'r drygionus (neu ychydig yn wallgof) wrth i chi barhau i weddill y rhediad. Mae'r rhediad yn dringo'n serth am bron i 2km, ond yna ar ôl yr holl waith caled hwnnw rydych chi'n cael eich gwobrwyo â disgyniadau hirfaith gyda golygfeydd anhygoel. Wrth i chi ddod i lawr i Harlech rydych chi'n dod heibio'r castell ac yn gorffen yn ôl lle gwnaethoch chi ddechrau.

Prisio

Gwerthiant Cyffredinol

£20.00

Cofrestru

Early Bird Entry

Diwedd: 24/04/2022

  • £22.00

Standard Entry

Diwedd: 24/03/2023

  • £24.99

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oed

Cofrestru

Amser Cychwyn

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Details coming soon

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Available now

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol