Cymraeg

Events / Beicio

Tour de Mon 2021

Gan ymfalchïo o bosibl yr arfordir harddaf yn y DU, mae'r sportif beicio hwn yn mynd â chi o amgylch ynys brydferth Ynys Môn. Mae dros 1000 o feicwyr yn ymuno â ni bob blwyddyn ac mae'r digwyddiad wedi dod yn uchafbwynt calendr i feicwyr a phobl leol sy'n cefnogi'r beicwyr wrth iddynt fynd heibio gydag anogaeth gynnes o Gymru.


Profwch rai o'r ffyrdd cefn gwlad ac arfordirol mwyaf prydferth a gosodwch eich hun yn erbyn y cloc ar y 'Flying Mile' a gynhelir yn Fali RAF gan roi'r cyfle unigryw i chi feicio yn ddi-dor ar y rhedfa.

O glybiau, i deuluoedd a beicwyr elusennol mae hyn yn daith gyfeillgar gyda beicwyr o bob oed a gallu yn dod at ei gilydd i ymgymryd â'r her.

Dates

22 Aug 2021

Location

Caergybi

Closing Date: 19.08.2021

CLOSED

Dewis Eich Pellter

DSC 0021

Tour de Mon 2021

Teulu

22 Aug 2021

Beic: 3.5 miles

Find out more Tour de Mon Teulu 2021
TDM Bach 2019 2

Tour de Mon 2021

Bach

22 Aug 2021

Beic: 46 Milltir

Find out more Tour de Mon Bach 2021
TDM Canol 2019

Tour de Mon 2021

Canol

22 Aug 2021

Beic: 77 Milltir

Find out more Tour de Mon Canol 2021
TDM Mawr 2019 2

Tour de Mon 2021

Mawr

22 Aug 2021

Beic: 106 milltir

Find out more Tour de Mon Mawr 2021

What's Included

DSC 0029

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, bwyd a diod, siopa a thoiledau

IMG 1062

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Taith deuluol a llawer i'w gweld a'i wneud

IMG 0937

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid cyfeillgar, arwyddion, gorsafoedd ynni a cherbydau cymorth

IMG 1083

Cofrodd Gorffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

DWP5325

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip' electronig - gall ffrindiau a theulu olrhain eich cynnydd

0114 Loc4 8811

Golygfeydd Syfrdanol

Caniatáu i ffrindiau a theulu eich olrhain o amgylch y cwrs

D30 2573

“Excellent event, one of my favourite sportive routes (now!). Thanks to all the marshals that cheered and waved, that was much appreciated.”

Cyfranogwr

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol