Cymraeg

Dates

22 Aug 2021

Location

Caergybi

Distances

Routes

Route Description

Mae'r Tour De Mon Bach yn 46 milltir o reidio syfrdanol o amgylch un o ynysoedd harddaf y DU. Gyda llwybr mor amrywiol mae rhywbeth bob amser i gadw'ch meddwl oddi ar eich coesau - peidiwch â chael eich twyllo bod Ynys Môn yn wastad! Dechreuwch trwy fynd ar y ffordd arfordir allan o Gaergybi a rhyfeddu ar yr arfordir a'r golygfeydd. Ar ôl dim ond 10 milltir i mewn i'ch taith bydd gennych gyfle i wneud y darn anhygoel o amseru 'Flying Mile' trwy RAF Fali a herio'ch hun i weld pa mor gyflym y gallwch chi fynd! Mae'r 30 milltir nesaf yn eich tywys trwy gefn gwlad donnog a phentrefi unigryw. Byddwch yn gwneud eich ffordd trwy Fryngwran, Gwalchmai, Bodffordd, Llanfachraeth, ac ymlaen i'r Cwm cyn mynd adref i Gaergybi.

Pricing

Bach - Junior (oed 13-16)

£23.99 (disgownt wedi'i gymhwyso wrth y ddesg dalu)

Cofrestru

Bach - Oedolyn

£35.99

Cofrestru

Important Information

Isafswm Oed

Cofrestru

Amser Cychwyn

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Torri i Lawr

Gwybodaeth Covid-19

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

Event Information

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Tour de Mon 2021

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol