Cymraeg

Beicio| Tour de Mon 2021

Tour de Mon 2021 Beicio Mawr

Ymunwch â ni ar y sportive anhygoel hwn, sy'n amgylchynu holl arfordir Sir Fôn. Taith i gael ei thrysori, does ryfedd fod pobl yn dod yn ôl dro ar ôl tro.

Dates

22 Aug 2021

Location

Caergybi

Distances

Closing Date: 19.08.2021

CLOSED

Routes

0114 Loc1 6914

Route Description

Gyda llwybr mor amrywiol mae rhywbeth bob amser i gadw'ch meddwl oddi ar eich coesau - peidiwch â chael eich twyllo bod Ynys Môn yn wastad! Dilynwch ffordd yr arfordir allan o Gaergybi, gan edmygu'r morlin a'r golygfeydd allan i'r môr. 10 milltir i mewn i'ch taith, ac wedi cynhesu i fyny, bydd cyfle i chi wneud y darn anhygoel 'Flying Mile' wedi'i amseru trwy RAF Fali i weld pa mor gyflym y gallwch chi fynd! O Fali, mwynhewch eich ffordd trwy'r cefn gwlad donnog ar hyd yr arfordir a heibio Coedwig enwog Niwbwrch. Dewch i mewn i olygfeydd Pont Grog enwog Menai a theithio ymlaen tuag at bentref hardd Biwmares. Ar lonydd gwledig tawel, sy'n eich galluogi i edmygu harddwch eich taith, gwnewch eich ffordd trwy Bentraeth, Brynteg, Moelfre ac ymlaen i Amlwch yn y Gogledd cyn torri i mewn i'r tir ychydig a mynd yn ôl trwy'r Cwm ac adref i Gaergybi.

Pricing

Mawr - Junior (oed 13-16)

£29.99 (disgownt wedi'i gymhwyso wrth y ddesg dalu)

Cofrestru

Mawr - Oedolyn

£39.99

Cofrestru

Important Information

Isafswm Oed

Cofrestru

Amser Cychwyn

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Torri i Lawr

Gwybodaeth Covid-19

Closing Date: 19.08.2021

CLOSED

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Available now

Event Information

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Tour de Mon 2021

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol