Cymraeg

Mawr

Ymunwch â ni ar y sportive anhygoel hwn, sy'n amgylchynu holl arfordir Sir Fôn. Taith i gael ei thrysori, does ryfedd fod pobl yn dod yn ôl dro ar ôl tro.

Dates

22 Aug 2021

Location

Distances

Details coming soon

Routes

0114 Loc1 6914

Route Description

Gyda llwybr mor amrywiol mae rhywbeth bob amser i gadw'ch meddwl oddi ar eich coesau - peidiwch â chael eich twyllo bod Ynys Môn yn wastad! Dilynwch ffordd yr arfordir allan o Gaergybi, gan edmygu'r morlin a'r golygfeydd allan i'r môr. 10 milltir i mewn i'ch taith, ac wedi cynhesu i fyny, bydd cyfle i chi wneud y darn anhygoel 'Flying Mile' wedi'i amseru trwy RAF Fali i weld pa mor gyflym y gallwch chi fynd! O Fali, mwynhewch eich ffordd trwy'r cefn gwlad donnog ar hyd yr arfordir a heibio Coedwig enwog Niwbwrch. Dewch i mewn i olygfeydd Pont Grog enwog Menai a theithio ymlaen tuag at bentref hardd Biwmares. Ar lonydd gwledig tawel, sy'n eich galluogi i edmygu harddwch eich taith, gwnewch eich ffordd trwy Bentraeth, Brynteg, Moelfre ac ymlaen i Amlwch yn y Gogledd cyn torri i mewn i'r tir ychydig a mynd yn ôl trwy'r Cwm ac adref i Gaergybi.

Prisio

Mawr - Junior (oed 13-16)

£29.99 (disgownt wedi'i gymhwyso wrth y ddesg dalu)

Cofrestru

Mawr - Oedolyn

£39.99

Cofrestru

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oed

Cofrestru

Amser Cychwyn

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Torri i Lawr

Gwybodaeth Covid-19

Details coming soon

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol