Cymraeg

Events / Beicio

Tour de Mon 2022

Gan ymfalchïo o bosibl yr arfordir harddaf yn y DU, mae'r sportif beicio hwn yn mynd â chi o amgylch ynys brydferth Ynys Môn. Mae dros 1000 o feicwyr yn ymuno â ni bob blwyddyn ac mae'r digwyddiad wedi dod yn uchafbwynt calendr i feicwyr a phobl leol sy'n cefnogi'r beicwyr wrth iddynt fynd heibio gydag anogaeth gynnes o Gymru.


Profwch rai o'r ffyrdd cefn gwlad ac arfordirol mwyaf prydferth a gosodwch eich hun yn erbyn y cloc ar y 'Flying Mile' a gynhelir yn Fali RAF gan roi'r cyfle unigryw i chi feicio yn ddi-dor ar y rhedfa.

O glybiau, i deuluoedd a beicwyr elusennol mae hyn yn daith gyfeillgar gyda beicwyr o bob oed a gallu yn dod at ei gilydd i ymgymryd â'r her.

Dates

21 Aug 2022

Location

Caergybi

Races

  Dewis Eich Pellter

  What's Included

  DSC 0029

  Pentref Digwyddiad Bywiog

  Cerddoriaeth, sylwebaeth, bwyd a diod, siopa a thoiledau

  IMG 1062

  Addas i Bob Aelod o'r Teulu

  Taith deuluol a llawer i'w gweld a'i wneud

  IMG 0937

  Cymorth ar y Cwrs

  Marsialiaid cyfeillgar, arwyddion, gorsafoedd ynni a cherbydau cymorth

  Slate Placeholder Current View

  Cofrodd Gorffen Unigryw

  Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

  DWP5325

  Amseru Proffesiynol

  Amseru 'chip' electronig - gall ffrindiau a theulu olrhain eich cynnydd

  0114 Loc4 8811

  Golygfeydd Syfrdanol

  Caniatáu i ffrindiau a theulu eich olrhain o amgylch y cwrs

  D30 2573

  “Excellent event, one of my favourite sportive routes (now!). Thanks to all the marshals that cheered and waved, that was much appreciated.”

  Cyfranogwr

  Event Information

  We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

  Amdan

  Digwyddiadau Cyfrifol

  test