Tour de Môn: Anglesey Cycle Sportive | Always Aim High

Cymraeg

Events / Beicio

Tour de Môn 2023

Gan ymfalchïo o bosibl yr arfordir harddaf yn y DU, mae'r sportif beicio hwn yn mynd â chi o amgylch ynys brydferth Ynys Môn. Mae dros 1000 o feicwyr yn ymuno â ni bob blwyddyn ac mae'r digwyddiad wedi dod yn uchafbwynt calendr i feicwyr a phobl leol sy'n cefnogi'r beicwyr wrth iddynt fynd heibio gydag anogaeth gynnes o Gymru.


Profwch rai o'r ffyrdd cefn gwlad ac arfordirol mwyaf prydferth a gosodwch eich hun yn erbyn y cloc ar y 'Flying Mile' a gynhelir yn Fali RAF gan roi'r cyfle unigryw i chi feicio yn ddi-dor ar y rhedfa.

O glybiau, i deuluoedd a beicwyr elusennol mae hyn yn daith gyfeillgar gyda beicwyr o bob oed a gallu yn dod at ei gilydd i ymgymryd â'r her.

Dates

20 Aug 2023

Location

Caergybi

EVENT OVER

Dewis Eich Pellter

DSC 0021

Tour de Mon 2023

Teulu

20 Aug 2023

Beic: 3.5 milltir

Find out more Tour de Mon Teulu (Family) 2023
TDM Bach 2019 2

Tour de Mon 2023

Bach

20 Aug 2023

Beic: 46 Milltir

Find out more Tour de Mon Bach 2022 copy
TDM Canol 2019

Tour de Mon 2023

Canol

20 Aug 2023

Beic: 77 Milltir

Find out more Tour de Mon Canol 2023
TDM Mawr 2019 2

Tour de Mon 2023

Mawr

20 Aug 2023

Beic: 106 milltir

Find out more Tour de Mon Mawr 2023

What's Included

DSC 0029

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, bwyd a diod, siopa a thoiledau

IMG 1062

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Taith deuluol a llawer i'w gweld a'i wneud

Feed stop at the Tour de Mon Anglesey bike ride event

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid cyfeillgar, arwyddion, gorsafoedd ynni a cherbydau cymorth

Slate Placeholder Current View

Cofrodd Gorffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

Rider crosses the finish line at the Tour de Mon Anglesey bike Sportive

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip' electronig - gall ffrindiau a theulu olrhain eich cynnydd

Rider waves on the Tour de Mon Cycle ride in Anglesey

Golygfeydd Syfrdanol

Caniatáu i ffrindiau a theulu eich olrhain o amgylch y cwrs

D30 2573

“Excellent event, one of my favourite sportive routes (now!). Thanks to all the marshals that cheered and waved, that was much appreciated.”

Cyfranogwr

Event Information

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol