You are here

Croeso i Triathlon Caerdydd 2018!

Wedi’i lleoli yn y Bae eiconig yng Nghaerdydd, mae’r triathlon yma yn un o’r rasys dinas fwyaf bythgofiadwy sydd ar y calendr. Byddwch yn rhan o grŵp elit sydd yn nofio yn y bae, mae hyn yn cael ei ddilyn gan lwybr beicio gwych, gyflym ar hyd ffyrdd hollol gaeedig. Mae'r triathlon yn dod i ben gyda rhediad ysblennydd. Bydd pentref y digwyddiad a’r ardal phontio (un o'r rhai mwyaf prydferth a thrawiadol yn y gamp) yn cael ei gynnal ar Roald Dahl Pass o flaen Canolfan Mileniwm Cymru.

Gyda phellteroedd Olympaidd, Sbrint a Mini Sbrint ar gael, mae rhywbeth i bob gallu!


Route info

Bydd y Triathlon yn mynd â chi ar daith fythgofiadwy trwy  Bae Caerdydd. Mae'r ardal brydferth yn cynnig ei hun yn berffaith ar gyfer profiad triathlon ysblennydd, i’r raswyr a’r gwylwyr. Yn ychwanegol, mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal ar ffyrdd hollol gaeedig, sy’n gyfle unigryw ar gyfer digwyddiad fel hwn. Am wybodaeth llwybr penodol, cliciwch ar y blychau isod.


Beth i’w ddisgwyl

Cofrestru i’r Triathlon Caerdydd yw eich tocyn i gwblhau un o'r triathlons dinas gorau'r DU. Nid yn unig y dylech ddisgwyl ffordd gwbl gaeedig a sylw sy'n cael ei ddangos ar draws y byd, ond dylech hefyd ddisgwyl ras y byddech eisiau rannu gyda phawb - yn 2016, dywedodd 99.5% o gyfranogwyr byddent yn argymell y triathlon yma i ffrind neu aelod o'r teulu!


Pentref y digwyddiad

Mae'r pentref y digwyddiad yn cynnwys digon i'w weld a'i wneud drwy gydol y dydd - o fwyd poeth ac oer a diodydd, stondinau partner a stondin Always Aim High, bydd yna rywbeth i bawb – os ydych yn cymryd rhan neu’n gwylio.

Dyma beth y byddwch yn ei gael ar gyfer eich ffi cystadlu...

Cyfleuster toiled ar faes y digwyddiad

Ardal bontio unigryw ac eiconig (Roald Dahl Pass)

Gorsafoedd diodydd o gwmpas y cwrs

Cefnogaeth fecanyddol

Ein marsialiaid cyfeillgar enwog

Gwiriad beic cyn y digwyddiad, rhad ac am ddim

Tships amseru  electronig

Traciwr byw i gadw llygad ar eich ffrind neu aelod o'r teulu wrth iddynt gystadlu

Marcio llwybr llawn

Ffotograffiaeth

Tylino corff

Cymorth brys

Ffyrdd ar gau yn llwyr (ar gyfer y beicio a rhedeg)

Wagenni codi

Profiad nofio Unigryw

Sylwebaeth byw ddwyieithog

Bag nwyddau am DDIM wrth gofrestru

Medal bwrpasol ar gyfer pob gorffenwyr

Gostyngiadau unigryw (siop AAH)

Nike Tn Air Max Plus

Event partners

  • High5 Sports Nutrition
  • Aquasphere UK
  • Superfeet