You are here

Croeso i Tour de Mon 2018

Croeso i’r Tour de Môn anhygoel- y llwybr beicio sy'n mynd â chi o gwmpas y brydferth Ynys Môn.

Yn 2016 croesawon dros 1400 o feicwyr i lannau Traeth Newry yng Nghaergybi a fwynhaodd diwrnod bythgofiadwy yn archwilio’r ffyrdd a golygfeydd yr ynys, ac mae 2017 am fod hyd yn oed gwell.

Mae'r Tour de Môn yn un o'r digwyddiadau chwaraeon gorau yn y wlad. Ond peidiwch â chymryd ein gair ni, gallwch ddarllen adolygiad annibynnol o'r digwyddiad o 2014 yn Cyclosport yma.

Mae Tour de Môn yn mynd â chi at y lleoliadau mwyaf prydferth ac eiconig ar Ynys Môn. Brolio o bosibl fod gan Ynys Môn y morlin harddaf yn y DU cyfan, Ynys Môn yw un o’r cyfarchion gorau mae Prydain yn ei gadw, ac rydym eisiau ei rhannu gyda chi.


Beth i’w ddisgwyl

Cyfleuster ar faes y digwyddiad gan gynnwys toiledau.

Llwybr llawn wedi’i marcio gyda dros 100 o stiwardiaid ar gwrs.

Gorsafoedd bwyd o gwmpas y cwrs gydag amrywiaeth eang o fwyd o fara a chaws i gacennau, siocled a ffrwythau.

Gwiriad beic cyn y digwyddiad, rhad ac am ddim - mae hyn yn digwydd yr un pryd â chofrestru ar ddydd Sadwrn.

Cefnogaeth fecanyddol ar y cwrs

Tship amseru  Electronig

System olrhain fyw sy’n caniatáu ffrindiau a theulu i ddilyn chi o gwmpas y cwrs.

Adloniant teuluol

Gwasanaeth canlyniadau ar y we

Gwasanaeth adferiad ar y cwrs

Ffotograffiaeth digwyddiad

Cymorth brys

Tylino corff

Medal bwrpasol ar gyfer pob gorffenwyr

Bag llawn nwyddau am ddim a roddwyd yn cofrestru !!

Cymorth cyntaf proffesiynol cynhwysfawr llawn

Taith i'r Teulu ar gyfer plant a theuluoedd.


Ffotograffiaeth

Bydd ffotograffwyr ar gyfer y Tour de Mon yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir.


Crysau-T
Gallwch archebu eich Crys-T wrth gofrestru ar gyfer y Tour de Môn. Fel arall, fe fydd yna nifer cyfyngedig ar werth yn y siop Camu I’r Copa ar faes y digwyddiad ar ddiwrnod y gystadleuaeth.

Event partners

  • High5 Sports Nutrition
  • Superfeet
  • Anglesey County Council
  • Jones o Gymru