You are here

Coeso i Treathlon Llanc y Llechi 2019

Cymal nofio sydd wedi’i hamgylchynu â mynyddoedd, cwrs beic sydd yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri ac y rhedeg yn mynd drwy chwarel lechi anhygoel - rydym yn eich herio i ddod o hyd i ras sy’n fwy eiconig na'r Llanc Y Llechi Pedalcover.

Mae'r ras yn cynnig cymysgedd unigryw o olygfeydd anhygoel ac yn herio gydag awyrgylch carnifal sy'n gwneud i bawb teimlo'n gartrefol.

Unwaith eto, bydd Llanc Y Llechi yn cael ei gyflwyno dros ddau ddiwrnod, gyda dewis o dri phellter, mae’r Sbrint, llawn a Savage ar gael. Mae yna ddewis o râs gyfnewid tîm ar gael yn y categori pellter llawn a sbrint hefyd.

Mae’r triathlon yma yn wirioneddol rhy dda yw colli!


Route info

Llanc Y Llechi Savage

Dau râs epig mewn dau ddiwrnod! Yn y categori cyffrous yma, rhaid i chi daclo’r penwythnos Llanc Y Llechi cyfan drwy gwblhau'r ras sbrint Dydd Sadwrn cyn cymryd ar y Llanc Y Llechi Llawn glasurol ar ddydd Sul. Dim ond pan fyddwch wedi cyflawni hynny gallwch hawlio i fod yn 'Llanc Y Llechi Savage'! Mi fydd yna crys-t am ddim yn cael ei dyfarnu i gydnabod eich cyflawniad anhygoel.

Llanc Y Llechi Clasur

Mae'r llwybr hwn yn dechrau gyda nofio dŵr agored yn Llyn Padarn. Gellir dadlau mae hwn yw'r llyn prydferthaf yn y DU. Mae'r parth pontio Llanc Y Llechi (a’r maes y digwyddiad) wedi ei leoli ger y llyn ym Maes Cymunedol Llanberis dan y cefndir mynyddig trawiadol o Elidir Fawr, Moel Eilio ac wrth gwrs Yr Wyddfa. Bydd y llwybr seiclo llawn yn mynd â chi i fyny dros y bwlch Llanberis enwog, trwy Ddyffryn Mymbyr, ar hyd Dyffryn Ogwen ac yn ôl i Lanberis. Ar ôl T2, mae’r rhedeg yn mynd â chi ar daith heriol cyn y llinellau igam-ogam di-baid (ymgorffori Her Chwarelwr), i mewn i chwareli Dinorwig ac yn ôl i lawr drwy Barc Gwledig Padarn. Yn olaf, byddwch yn croesi'r llinell derfyn lle byddwch yn cael eich cyfarfod gan gymeradwyaeth, curiad y ‘cowbells’ a pharch gan y miloedd o gefnogwyr sydd yn ymgynnull yn y Pentref Digwyddiad.

Llanc Y Llechi sbrint

Mae'r llwybr hwn yn dechrau gyda nofio dŵr agored yn Llyn Padarn. Gellir dadlau mae'r llyn yma yw'r prydferthaf yn y DU. Mae'r parth pontio Llanc Y Llechi (a’r maes y digwyddiad) wedi ei leoli ger y llyn ym Maes Cymunedol Llanberis dan y cefndir mynyddig trawiadol o Elidir Fawr, Moel Eilio ac wrth gwrs Yr Wyddfa. Mae’r Llanc Y Llechi Sbrint yn mynd â chi i fyny a thros y pas Llanberis ac yn ôl. Ar ôl T2, mae’r rhedeg yn mynd â chi ar daith heriol i fyny drwy Barc Gwledig Padarn. Yn olaf, byddwch yn croesi'r llinell derfyn lle byddwch yn cael eich cyfarfod gan gymeradwyaeth, curiad y ‘cowbells’ a pharch gan y miloedd o gefnogwyr sydd yn ymgynnull yn y Pentref Digwyddiad.

Llanc Y Llechi Chwedlol

 


Beth i’w ddisgwyl

Cofrestru i’r Llanc Y Llechi yw eich tocyn i gwblhau un o'r triathlons gorau'r DU. Nid yn unig y dylech ddisgwyl llwybr i gofio, ond digwyddiad sy'n hynod o gyfeillgar a poblogaidd iawn. Yn olaf, dylech ddisgwyl ras yr ydych am ei weiddi amdano- yn 2016, dywedodd 98.4% o gyfranogwyr byddent yn argymell y digwyddiad at ffrind neu aelod o'r teulu!


Pentref y digwyddiad

Mae'r pentref y digwyddiad yn cynnwys digon i'w weld a'i wneud drwy gydol y dydd - o fwyd poeth ac oer a diodydd, stondinau partner a stondin Camu I'r Copa, bydd yna rywbeth i bawb – os ydych yn cymryd rhan neu wylio.


Dyma beth y byddwch yn ei gael ar gyfer eich ffi cystadlu...

Digwyddiad a drefnwyd yn broffesiynol

Tships amseru  electronig

Cyfleuster toiled ar faes y digwyddiad

Gorsafoedd diodydd o gwmpas y cwrs

Cefnogaeth fecanyddol

Ein marsialiaid cyfeillgar enwog

Adloniant Teulu

Gwasanaeth canlyniadau wê

Marcio llwybr llawn

Ffotograffiaeth

Gorsaf bwydo llinell derfyn wedi’i stocio’n llawn

Wagenni codi

Tylino corff

Medal pwrpasol ar gyfer pob gorffenwyr

Bag nwyddau am DDIM o cofrestru!

nike air max 90 online

Event partners

  • High5 Sports Nutrition
  • Aquasphere UK
  • Superfeet
  • Zoot Sports