You are here

Croeso i Llanc yr Eira 2018

Mae’r Triathlon Llanc yr Eira chwedlonol wedi’i bweru gan SUUNTO yw dychwelyd am 2018!

Mae'r râs epig yma yn dal lle arbennig yng nghalonnau pawb sydd wedi profi, gan ei fod hefo pob nodwedd sy'n gwneud y digwyddiad Camu i’r Copa yma'r râs ‘rhaid eu gwneud’ y tymor.

Yn cynnwys nofiad syfrdanol yn Llyn Mymbyr ym Mhlas y Brenin (y ganolfan mynydda genedlaethol), mae'r cystadleuwyr wedyn yn cymryd ar gylchred wirioneddol epig drwy ganol Parc Cenedlaethol Eryri.

Ar gyfer cystadleuwyr sy'n cymryd rhan yn y ‘Legend’ 71.6 a’r râs pellter llawn, mae’r Llanc Yr Eira yn cynnig un o'r rhediadau anoddaf mae’r DU yn gynnig - i gopa Moel Siabod ac yn syth yn ôl i lawr at y llinell derfyn ym Mhlas y Brenin! Bydd rhedwyr y Sbrint yn rasio ar gwrs llawer fwy gwastad, ond yr un mor drawiadol.


Beth i’w ddisgwyl

Byddai 95.7% o ymgeiswyr Llanc Yr Eira yn argymell y digwyddiad yma i eraill. Ychwanegwch at hynny'r dychwelyd o'r llwybrau gwreiddiol, mae hwn yn râs na ellir ei golli.


Pentref y digwyddiad

Mae'r pentref y digwyddiad yn cynnwys digon i'w weld a'i wneud drwy gydol y dydd - o fwyd poeth ac oer a diodydd, stondinau partner a stondin Camu I'r Copa, bydd yna rywbeth i bawb – os ydych yn cymryd rhan neu'n gwylio.

Dyma beth y byddwch yn ei gael ar gyfer eich ffi cystadlu...

Cyfleuster toiled, cawod a pharcio ar faes y digwyddiad

Gorsafoedd diodydd o gwmpas y cwrs

Cefnogaeth fecanyddol

Tships amseru  electronig

Adloniant i’r teulu

Gwasanaeth canlyniadau wê

Wagenni codi

Memento pwrpasol gyfer yr holl gystadleuwyr

Cymorth brys

Bag nwyddau am DDIM wrth gofrestru

Gwobrau i’r 5 top yn y categori ar y cyfan ac oedran (Gwrywaidd a benywaidd, pob pellter).

Event partners

  • Aquasphere UK
  • Superfeet
  • Zoot Sports