Cymraeg

Triathlon  | Pencampwriaethau Antur 2024

Pencampwriaethau Antur 2024 Triathlon Llanc yr Eira Safonol

Ail randaliad y Pencampwriaethau Antur, Triathlon Llanc yr Eira nid yn unig yw digwyddiad anoddaf y Pencampwriaethau Antur ond fe'i gelwir hefyd yn ddigwyddiad anoddaf yn y DU.

Mae Llanc yr Eira yn cwmpasu'r cyfan y mae maes chwarae antur Gogledd Cymru yn ei gynnig ac mae'n waradwyddus am reswm - dim ond pan fyddwch chi'n meddwl eich bod chi wedi gorffen mae yna her wahanol nad ydych chi'n ei disgwyl. Profiad cyffrous, llawn adrenalin, a phrofiad gwirioneddol epig a bythgofiadwy.

Dates

04 Aug 2024

Location

Llanberis, Plas y Brenin, Coedwig Niwbwrch

Distances

Route Description

Dechreuwch gyda nofio yn nyfroedd croyw Llyn Mymbyr dan lygaid craff yr Wyddfa. Ewch allan o'r dŵr a chroesi'r bont droed bren am y tro cyntaf i'r cyfnod pontio.

Mae llwybr Beicio Llanc yr Eira yn enwog am fod yn un o'r llwybrau beicio triathlon gorau yn y Byd. Mae'n cynnwys y rhan fwyaf o ddringfeydd a llwybrau mwyaf eiconig Gogledd Cymru ac mae'n her ynddo'i hun. Gan ddechrau yn agos at waelod yr Wyddfa, llifwch i lawr Bwlch Nant Gwynant a thuag at Feddgelert. Yma byddwch chi'n cwrdd ag afon Glaslyn yn beicio ochr yn ochr â'r dyfroedd gwyllt dŵr gwyn. Gan fynd draw i Faentwrog ar hyd yr esgyniadau a'r disgyniadau cul, troellog, yna byddwch yn cychwyn ar eich dringfa i Dan y Grisiau, Blaenau Ffestiniog ac i fyny pas y Crimea. Mae'r disgyniad yr un mor serth yn llifo i lawr trwy Ddolwyddelan ac ar hyd Dyffryn Lledr i Fetws Y Coed. O'r fan hon, rydych chi bron yn ôl, ond mae'n rhaid i chi ddringo i fyny i Gapel Curig a chanolfan fynyddoedd Plas Y Brenin cyn i chi gyrraedd yr ardal pontio.

Mae yna reswm bod Triathlon Llanc yr Eira yn cael ei alw'n driathlon aml-dir anoddaf yn y DU yn rheolaidd. Mae hynny oherwydd er mwyn cwblhau'r ras hon mae'n rhaid i chi gopa mynydd yn gyntaf; Moel Siabod, y copa uchaf ym mynyddoedd Moelwynion. Dringwch i fyny 3.5km o lwybrau creigiog hardd cyn cyrraedd y copa ar 872m uwch lefel y môr a throi rownd i redeg yn ôl i lawr eto. I gyrraedd y diwedd rhaid i chi droi i'r dde a rhedeg trwy'r goedwig, yna yn ôl ar hyd y ffordd dân tuag at y llyn. Mae'r llinell derfyn sy'n fframio brig enwocaf Cymru, yr Wyddfa, yn disgwyl chi.

Prisio

Early Bird Price - Adventure Championships Standard (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 08/10/2023

  • £239.98
  • Instalments available until 01/03/2024

Standard Price - Adventure Championships Standard (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 27/05/2024

  • £264.98
  • Instalments available until 01/03/2024

Tier 3 - Adventure Series Standard (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 07/06/2024

  • £289.98

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oed

Cofrestru

Amseroedd Cychwyn Tonnau

Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Cit Gofynnol

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Are you in?

Start List soon

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Adventure Championships Triathlon 2024

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol