Cymraeg

Swyddi Gwag

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am bobl i ymuno â'n tîm yn y swyddi canlynol

The event village for the XTERRA Snowdonia Trail Marathon in Llanberis, Wales

Cynorthwyydd Digwyddiadau

Fel Cynorthwyydd digwyddiadau byddwch yn aelod hanfodol o’r tím, gan weithio ar draws y timau Marchnata a Rheoli Digwyddiadau i sicrhau bod popeth yn ei le i gyflawni ein nodau i wneud ein digwyddiadau y profiad gorau posibl i gyfranogwyr, cymunedau lleol a rhandeiliaid eraill.

Darganfyddwch mwy a gweld y disgrifiad swydd llawn.


Marsialu i ni!

O orsafoedd bwydo, i gyfarwyddo, rheoli pontio, 'tail ending' neu roi momentwm ar y llinell derfyn byddwn yn helpu i ddod o hyd i swydd sy'n addas i chi ac yn croesawu unrhyw un o unrhyw oedran a hyd yn oed cŵn (mewn rhai swyddi). Mae ein Cynllun Gwobrwyo Gwirfoddolwyr yn cydnabod yr ymdrech ac yn dangos ein gwerthfawrogiad o'n gwirfoddolwyr anhygoel.

E-bostiwch marshals@alwaysaimhighevents.com i ddarganfod mwy ac i gymryd rhan.