Cymraeg

Rhedeg Llwybr  | Hanner Marathon a 10k Llwybr Môn 2024

Hanner Marathon a 10k Llwybr Môn 2024 Rhedeg Llwybr 10k

Mae'r cwrs yn eich tywys trwy'r coed ar y llwybrau coetir troellog hardd a fu unwaith yn gartref i Bencampwriaethau Rhedeg Mynydd y Gymanwlad a Phellter Ultra. Gyda llwyth o lwybrau trac sengl, coedwig dawel, golygfeydd o'r môr a llwybrau rhedeg tywodlyd mae rhywbeth i bawb yn y ras hon.

Dates

10 Nov 2024

Location

Coedwig Niwbwrch

Distances

Routes

Route Description

Dechreuwch trwy redeg ar y trac coedwig lydan wrth ochr y traeth lle cewch gipolygon ar Benrhyn Llyn ac Ynys Llanddwyn. Wrth i chi dynnu lefel gyda'r ynys, trowch i'r dde ac ewch ymhellach i mewn i'r goedwig binwydd ac ymlaen i draciau rhedeg sengl a thywodlyd. Mae'r cwrs yn dolennu i ran olaf ar y llwybr sy'n ffurfio'r ffin rhwng y goedwig a Warren Niwbwrch agored gyda golygfeydd agored allan i'r môr. Mae troad olaf i'r dde yn dod â'r rhedwyr yn ôl i'r man cychwyn, a chroeso arwyr gan y gwylwyr ar y llinell derfyn.

Prisio

PRIS SAFONOL

Diwedd: 03/12/2023

  • £26.99

Adar Cynnar

Diwedd: 30/04/2024

  • £29.99

Tier 3 Price

Diwedd: 03/11/2024

  • £33.99

Tier 4 Price

Diwedd: 09/11/2024

  • £35.99

Gwybodaeth Pwysig

Oedran

Cofrestru

Amser Cychwyn

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Anglesey Trail Half Marathon & 10K 2024

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol