Cymraeg

Rhedeg Llwybr  | Hanner Marathon a 10k Llwybr Môn 2024

Hanner Marathon a 10k Llwybr Môn 2024 Rhedeg Llwybr Hanner Marathon

Dates

10 Nov 2024

Location

Coedwig Niwbwrch

Distances

Routes

Route Description

Mae Hanner Marathon Llwybr Môn wedi’i leoli yn amgylchedd prydferth Coedwig Niwbwrch, Ynys Môn. Mae'r cwrs yn mynd â chi drwy'r coed i'r llwybrau coetir troellog hardd a fu unwaith yn gartref i Bencampwriaethau Rhedeg Mynydd a Phellter Tramor y Gymanwlad. Fe gewch chi gipolwg ar Benrhyn Llŷn ac Ynys Llanddwyn ymhlith golygfeydd anhygoel eraill a gyda llwyth o lwybrau coedwig un trac, golygfeydd tawel o’r goedwig a llwybrau rhedeg tywodlyd mae rhywbeth at ddant pawb yn y ras hon. Mae'r cwrs yn dolennu i ddod â rhedwyr yn ôl i'r man cychwyn a chroeso arwr gan y gwylwyr ar y llinell derfyn.

Prisio

Adar Cynnar

Diwedd: 03/12/2023

  • £37.99

PRIS SAFYNOL

Diwedd: 30/04/2024

  • £42.99

Tier 3 Price

Diwedd: 03/11/2024

  • £45.99

Tier 4 Price

Diwedd: 09/11/2024

  • £47.99

Gwybodaeth Pwysig

Oedran

Cofrestru

Amser Cychwyn

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Seremoni Wobrwyo

Gwybodaeth Covid-19

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Anglesey Trail Half Marathon & 10K 2024

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol