Cymraeg

Duathlon

Mae'r Sbrint Duathlon yn cynnwys yr holl olygfeydd anhygoel sydd gan Fae Caerdydd i'w cynnig sy'n caniatáu i athletwyr brofi'r croeso cynnes yng nghysgod Canolfan y Mileniwm. Dau rediad ysblennydd ar hyd morglawdd Bae Caerdydd, llwybr beicio cyflym gwych ar hyd ffyrdd cwbl gaeedig. Bydd pentref y digwyddiad a’r ardal pontio (un o’r rhai harddaf a mwyaf trawiadol yn y gamp) yn cael ei gynnal ar Roald Dahl Plass o flaen Canolfan Mileniwm Cymru.

Dates

22 Jun 2025

Location

Distances

Details coming soon

Route Description

Mae'r ddau rediad Duathlon yn llwybrau cyflym allan ac yn ôl, gan ddangos golygfeydd Bae Caerdydd ar hyd y ffordd. Ar gyfer Rhedeg 1, ewch allan o'r ardal pontio tuag at eglwys Norwy ac ar hyd y llwybr beicio, gan gynnwys y safleoedd treftadaeth ddiwydiannol y mae Caerdydd mor enwog amdanynt. Yna cyrraedd y pwynt troi o gwmpas a rasio'n ôl y ffordd y daethoch chi i'r ardal pontio yn barod ar gyfer yr adran Feicio.

Mae'r cwrs Beic yn cynnwys 2 lap o gwrs 9k. Gan fynd allan o'r ardal pontio o dan gysgod Canolfan Mileniwm Cymru byddwch yn mynd ar hyd James Street ac i lawr Ferry Road. Byddwch yn troi o gwmpas ar gylchfan Archfarchnad Morrisons ac yn hedfan yn ôl i fyny'r ffordd y ffordd y daethoch. Yna byddwch chi'n mynd i fyny Lloyd George Avenue ac yn gwefreiddio ar gyflymder y rhan hon, gyda thro arall o gwmpas i ddod ar y brig fel eich bod chi'n cael hedfan i lawr y rhodfa unwaith eto. Daw'r lap i ben wrth fynedfa'r Basn Oval lle byddwch chi unwaith eto dan lygaid craff Canolfan Mileniwm Cymru. Oni bai bod gennych lap arall i fynd wrth gwrs! Mae'r llwybr hwn ar FFYRDD CWBL GAEEDIG.

Mae Rhedeg 2 yn mynd â chi allan yr un ffordd â Rhedeg 1 ond y tro hwn byddwch chi'n mynd i fyny i'r Morglawdd cyn i chi droi o gwmpas. Ar eich ffordd yn ôl fe gewch y golygfeydd eiconig o Adeilad Pierhead, Canolfan Mileniwm Cymru, y Senedd felly bydd gennych ddigon i'ch cadw'n frwdfrydig wrth i chi fynd am eich PB!

Prisio

Adar Cynnar - Unigolyn

Diwedd: 28/07/2024

  • £65.99

Pris Safonol - Unigolyn

Diwedd: 01/06/2025

  • £78.99

Adar Cynnar - Tîm

Diwedd: 20/06/2025

  • £83.99

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oed

Cofrestru

Amseroedd Cychwyn Tonnau

Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Details coming soon

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol