Cymraeg

Days
hours
minutes
seconds

Events / Duathlon

Harlech Duathlon 2024 copy

Rydym wrth ein bodd y bydd 2024 hefyd yn cynnal Pencampwriaethau Triathlon Duathlon Cymru*

O dan lygad barcud y castell, mae Duathlon Sbrint Harlech yn un o'r rasys mwyaf poblogaidd ar y calendr i'r rhai sydd ddim yn hoffi gwlychu! Gyda beic syfrdanol wedi'i ryngosod rhwng dau rediad byr, mae'n berffaith i ddechreuwyr ac yn agorwr tymor gwych i'r rhai mwy cystadleuol.

Mae Harlech yn dref fach gyda chalon fawr ac mae'r duathlon hwn yn ei chynrychioli'n berffaith!

Mae'r digwyddiad hwn yn Ddigwyddiad Cymunedol Camu i'r Copa. Mae elw o'n Digwyddiadau Cymunedol yn mynd tuag at gefnogi prosiectau lleol anhygoel a grwpiau cymunedol fel Clwb Triathlon Harlech, Cynghorau Cymunedol lleol, timau Achub Mynydd lleol, ynghyd â llawer mwy o brosiectau cymunedol.

Bydd Duathlon Harlech yn cynnal Pencampwriaethau Cenedlaethol Triathlon Cymru unwaith eto, peidiwch â cholli’r cyfle i frwydro am anrhydeddau cenedlaethol dan gysgod eiconig Castell Harlech. Nid oes angen rhag-gofrestru eich bwriad i gystadlu am wobr Pencampwriaeth Genedlaethol. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cofrestru ar gyfer y digwyddiad a gwneud yn siŵr eich bod yn Aelod o Driathlon Cymru.

*Bydd holl aelodau Triathlon Cymru yn cael eu hystyried yn rhan o rasys Pencampwriaeth Cymru yn awtomatig. Fodd bynnag, rhaid cofrestru erbyn diwedd y penwythnos cyn y ras i fod yn gymwys ar gyfer lleoedd podiwm Pencampwriaeth Cymru. Wrth gystadlu, gwnewch yn siŵr bod y manylion rydych chi'n eu mewnbynnu yn cyd-fynd â'ch proffil aelodaeth Triathlon Cymru - cywir enw llawn, dyddiad geni cywir, neu ni fyddwch yn cael eich cynnwys yng nghanlyniadau'r Bencampwriaeth.

Dates

06 Apr 2025

Location

Harlech

Races

Opening Date: 25.05.2024

Pre-register

Choose your distance

Bike rifer in the Harlech Triathlon & Duathlon rides in front of the castle

Harlech 2024

Sbrint

06 Apr 2025

Rhedeg 1: 5km

Beic: 21.5km

Rhedeg 2: 2.2km

Find out more Harlech Sprint Duathlon 2024 copy

What's Included

DSC 0123

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa a bwyd gydag awyrgylch hwyliog a chefnogol

Sportpictures Cymru 1009 IMG 6906 13 14 04

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Gorffeniadau teuluol a digon i'w weld a'i wneud

DSCF2849 2

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid gwych, arwyddion a cherbydau cludo

Harlech Slate Mockup

Cofrodd Gorffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

D30 2368

Lleoliad Syfrdanol

Castell, arfordir bendigedig a thref hanesyddol

Harlech4

Amseru Proffesiynol

System amseru 'chip'

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol