Cymraeg

Events / Duathlon

Adventure Championships Duathlon 2024

Mae'r Pencampwriaethau Antur yn cynnwys tri thriathlon tir cymysg syfrdanol a bythgofiadwy; Llanc y Llechi, Llanc yr Eira a Llanc y Tywod. Mae cwblhau'r gyfres yn gyflawniad y mae pob triathletwr ei eisiau a phrofiad unwaith mewn oes.

Fel pe na bai hynny'n ddigonol, trwy gystadlu yn y Pencampwriaethau Antur rydych chi'n derbyn 50% oddi ar bris digwyddiad unigol Llanc y Tywod*

Dros y blynyddoedd rydym wedi gweld amrywiaeth anhygoel o athletwyr wedi ymuno yn y Pencampwriaethau Antur o Nofis i Elite. Pan mai hanner yr her yn unig yw cwblhau'r holl ddigwyddiadau, gall unrhyw un ennill ac rydym wedi cael rhai hyrwyddwyr sydd wedi synnu'n fawr wrth godi'r pecynnau gwobrau eithriadol yn y gorffennol!

*Ni fyddwch yn derbyn y gostyngiad nac yn cael eich cynnwys yn y Pencampwriaethau unigol. Os ydych chi eisoes wedi cofrestru i ddigwyddiad ac eisiau uwchraddio, cysylltwch â ni.

Dates

09 Jun - 15 Sep 2024

Location

Llanberis, Plas y Brenin, Coedwig Niwbwrch

Races

Choose your distance

0115 Run Forest 6665

Pencampwriaethau Antur 2024

Sbrint

09 Jun - 14 Sep 2024

Rhedeg: 2.5km/2.4km/2.1km

Beic: 20KM/31KM/23KM

Rhedeg: 5.8km/6.1km/5.4km

Find out more Adventure Championships Sprint Duathlon 2023 copy
Cycle Leg

Pencampwriaethau Antur 2024

Safonol

09 Jun - 15 Sep 2024

Rhedeg: 5.8km/4.2km/5.4km

Beic: 49.6KM/69.2km/58.5km

Rhedeg: 11.5km/8.4KM/10km

Find out more Adventure Championships Standard Duathlon 2023 copy

What's Included

Event village

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa, bwyd a pharthau ymlacio.

Slateman family

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Gorffeniadau teuluol a digon i'w weld a'i wneud.

Slateman transition

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid gwych, arwyddion a cherbydau cludo

Slate Placeholder Current View

Cofrodd Gorffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

Drone Swim

Golygfeydd Syfrdanol

Golygfeydd ysblennydd, ysbrydoledig Eryri yw cefndir eich ras

0135 11 2367

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip' a chanlyniadau ar lein

Promo banner

I am a 14 time Ironman. Wow, wow, wow you guys blew me away! I am converted. Your event was so well organised, the course fantastic, marshals so, so friendly and the attitude of everyone involved so positive and co-operative. Just what us nutters want from events like this.

Cyfranogwr 2019

not set

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol