Jones o Gymru Anglesey Half Marathon, North Wales | Always Aim High

Cymraeg

Rhedeg Ffyrdd | Jones o Gymru Hanner Marathon a 10k Môn 2024

Jones o Gymru Hanner Marathon a 10k Môn 2024 Rhedeg Ffyrdd Hanner Marathon

Yn rhedeg yn gyflym gyda golygfeydd syfrdanol o Barc Cenedlaethol Eryri a Chulfor Menai, does ryfedd fod y ras hon wedi dod yn ffefryn cadarn i gynifer, ac wedi ennill teitl Hanner Marathon harddaf y DU. Mae gan y ras un o'r llinellau cychwyn mwyaf anhygoel ac eiconig yn y wlad - Pont Grog Menai, sydd wedi'i chau yn llwyr.

Dates

03 Mar 2024

Location

Porthaethwy, Sir Fôn

Closing Date: 01.03.2024

ENTER NOW

Routes

0101 Over Bridge 0205

Rhedeg - 13.1 milltir

View interactive map for Rhedeg

Route Description

Mae Hanner Marathon Môn yn cychwyn ar Bont Grog eiconig Menai, cyn llifo i lawr yr allt trwy ganol tref Porthaethwy ac ar hyd y ffyrdd caeedig troellog i Fiwmares. Ewch heibio Castell enwog Biwmares, yna ewch i fyny tuag at Lanfaes a chwblhau dolen fach cyn dychwelyd ar y ffordd y daethoch, gan edmygu'r golygfeydd syfrdanol o Eryri, i orffen ym Mhorthaethwy. Mae'r cwrs ar ffyrdd sydd wedi'i gau'n rhannol, ac yn arddangosiad syfrdanol o rai o olygfeydd harddaf Ogledd Cymru.

Prisio

Adar Cynnar

Diwedd: 10/04/2023

  • £37.99

Pris Safonol

Diwedd: 17/12/2023

  • £42.99

Tier 3

Diwedd: 25/02/2024

  • £45.99

Tier 4

Diwedd: 02/03/2024

  • £47.99

Course Records

Female Record - Anna Bracegirdle 01:16:09 2021
Male Record - And Jones 01:07:23 2014

Gwybodaeth Pwysig

Oed

Cofrestru

Amser Dechrau

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Gywbodaeth Covid-19

Closing Date: 01.03.2024

ENTER NOW

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Jones o Gymru Hanner Marathon a 10k Môn 2024

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol