Cymraeg

Rhedeg Ffyrdd  | Jones o Gymru Hanner Marathon a 10k Môn 2024

Jones o Gymru Hanner Marathon a 10k Môn 2024 Hanner Marathon

Yn rhedeg yn gyflym gyda golygfeydd syfrdanol o Barc Cenedlaethol Eryri a Chulfor Menai, does ryfedd fod y ras hon wedi dod yn ffefryn cadarn i gynifer, ac wedi ennill teitl Hanner Marathon harddaf y DU.

Gan ddarparu’r pwynt canol perffaith ar gyfer unrhyw baratoadau marathon, mae’r cwrs tonnog hardd hwn gyda golygfeydd godidog yn berffaith ar gyfer Goreuon Personol yn gynnar yn y tymor.

Dates

03 Mar 2024

Location

Porthaethwy, Sir Fôn

Distances

Closing Date: 01.03.2024

CLOSED

Routes

0101 Over Bridge 0205

Rhedeg - 13.1 milltir

View interactive map for Rhedeg

Route Description

Mae’r Ras yn cychwyn gyda bryn byr yn arwain tuag at y Bont Menai, cyn llifo i lawr yr allt trwy ganol y dref ac ar hyd y ffyrdd troellog caeedig i Fiwmares. Ewch heibio i Gastell Biwmares enwog, sydd bron yn berffaith, ac yna i fyny am Lanfaes a chwblhau dolen fechan cyn dychwelyd y ffordd y daethoch, gan fwynhau golygfeydd godidog Eryri, i orffen ym Mhorthaethwy. Mae'r cwrs ffordd rhannol gaeedig hwn yn arddangosfa syfrdanol o rai o olygfeydd harddaf Gogledd Cymru.

Prisio

Tier 3

Diwedd: 10/04/2023

  • £37.99

Tier 2

Diwedd: 17/12/2023

  • £42.99

Tier 3

Diwedd: 25/02/2024

  • £45.99

Tier 4

Diwedd: 02/03/2024

  • £47.99

Course Records

Female Record - Anna Bracegirdle 01:16:09 2021
Male Record - Andi Jones 01:07:23 2014

Gwybodaeth Pwysig

Oed

Cofrestru

Amser Dechrau

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Closing Date: 01.03.2024

CLOSED

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Available now

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Jones o Gymru Hanner Marathon a 10k Môn 2024

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol