Cymraeg

Duathlon  | Craft Llanc yr Eira 2024

Craft Llanc yr Eira 2024 Duathlon Sbrint

Dates

04 Aug 2024

Location

Plas y Brenin, Eryri

Distances

Closing Date: 24.07.2024

ENTER NOW

Route Description

Yn fyr ac yn finiog, mae eich rhediad cyntaf yn cychwyn o dan y Bwa Gorffen ac yn dilyn trac y goedwig hyd at wallt miniog lle byddwch chi'n dechrau dringo i fyny ochrau Moel Siabod. Y tro hwn nid yw'n rhy bell nes i chi ddisgyn i lawr y llwybr creigiog i'r ardal pontio ac allan i'ch beic.

Mae adran beicio'r Sbrint yn llifo allan i Gapel Curig cyn troi tuag at Lyn Ogwen a Bethesda, tref a dyfodd o amgylch y diwydiant chwareli llechi. Ar ôl rhai troadau troellog cyflym i lawr tuag at Fethesda, byddwch yn troi i'r chwith ac yn dechrau gwneud eich ffordd yn ôl i fyny'r dyffryn ar ffordd a elwir yn lleol fel y ffordd Rufeinig, ffordd sy'n rhedeg ar hyd dyffryn rhewlifol serth Nant Ffrancon. Byddwch yn taclo dringfa serth ar y diwedd cyn ail-ymuno â'r briffordd yn Llyn Ogwen. O'r fan hon mae'n ffordd agored ysgafn braf yr holl ffordd yn ôl i Blas y Brenin. Mae hwn yn llwybr eithriadol o syfrdanol, wedi'i orchuddio yn ei gyfanrwydd gan ddau o fynyddoedd Eryri; y Carneddau a'r Glyderau.

Esgidiau rhedeg ymlaen, ewch yn ôl dros y bont. Mae yna reswm bod Triathlon y Llanc yr Eira yn cael ei alw’n driathlon aml-dir anoddaf yn y DU yn rheolaidd a hynny oherwydd bod y rhediad yn cynnwys mynydd, Moel Siabod sydd, ar 872 metr, y copa uchaf ym mynyddoedd Moelwynion. Nid oes angen i athletwyr sbrint gyrraedd y copa ond mae'n dal i fod yn ddringfa anodd 2.3km i fyny llwybrau creigiog hardd cyn i chi gyrraedd y trobwynt a rhedeg yn ôl i lawr eto. I gyrraedd y diwedd rhaid i chi droi i'r dde a rhedeg trwy'r goedwig, yna yn ôl ar hyd y ffordd dân tuag at y llyn. Mae'r llinell derfyn sy'n fframio brig enwocaf Cymru, yr Wyddfa, yn disgwyl chi.

Prisio

Adar Cynnar - Unigolyn

Diwedd: 03/09/2023

  • £64.99

Pris Safonol - Unigolyn

Diwedd: 21/07/2024

  • £69.99

Adar Cynnar - Tîm

Diwedd: 01/08/2024

  • £78.99

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oed

Cofrestru

Amser Cychwyn

Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Cit Gorfodol

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Closing Date: 24.07.2024

ENTER NOW

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Craft Snowman Duathlon 2024

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol