Ogwen25 | Yr Helg Du | Always Aim High

Cymraeg

Rhedeg Llwybr | Ogwen25 | Yr Helgi Du 2024

Ogwen25 | Yr Helgi Du 2024 Rhedeg Llwybr 25k

Yn rhedeg yn gyflym gyda golygfeydd syfrdanol o Barc Cenedlaethol Eryri a Chulfor Menai, does ryfedd fod y ras hon wedi dod yn ffefryn cadarn i gynifer, ac wedi ennill teitl Hanner Marathon harddaf y DU. Mae gan y ras un o'r llinellau cychwyn mwyaf anhygoel ac eiconig yn y wlad - Pont Grog Menai, sydd wedi'i chau yn llwyr.

Dates

03 Aug 2024

Location

Plas y Brenin, Eryri

Distances

Routes

Route Description

Gan ddechrau a gorffen ym Mhlas y Brenin mae’r llwybr yn cychwyn gydag ychydig filltiroedd cyflym a gwastad ar hyd Llwybr Llechi Eryri.

Mae hyn yn gweithredu fel dynesiad at y rhedeg technegol, sy'n dechrau gydag esgyniad o Ben yr Ole Wen (978m). Mae gan yr esgyniad hwn tua 700m o gynnydd uchder dros 2 filltir, ac mae'n cynnwys darn byr o sgramblo hawdd. Nid yw'r adran hon yn dechnegol heriol ond bydd angen lefel digonol o ffitrwydd rhedeg. Peidiwch â diystyru dringfa Pen yr Ole Wen na harddwch y golygfeydd draw i Dryfan (yn amodol ar y tywydd!).

Mae’r 3 milltir nesaf yn gyfres o esgyniadau a disgynfeydd godidog ar draws crib y Carneddau, Fach (960m), Dafydd (1044m) a Llewelyn (1064m). Mae'r llwybrau i gyd yn ddigon hawdd eu rhedeg nes i chi ddisgyn i'r De-ddwyrain o Llewelyn. Mae'n adran fer ac eto, yn dechnegol eithaf syml. Mae hyn yn arwain at yr esgyniad olaf, i fynnu Pen yr Helgi Du. Mae’r ddringfa i’r copa yn golygu mwy o sgramblo hawdd a chewch eich gwobrwyo â golygfeydd o’r Glyderau, gan gynnwys Tryfan, a Chwm Llugwy.

Mae'r disgyniad yn cael ei wneud ar gyfer 'downhillers'; mae'n gyflym, yn llifo ac yn bennaf ar lwybrau glaswellt. Ychydig filltiroedd eto ar y Llwybr Llechi a byddwch yn ôl ym Mhlas y Brenin gyda gwên enfawr ar eich wyneb. Byddwch yn gwybod eich bod wedi cael diwrnod caled ond gwerth chweil yn y mynyddoedd.

Prisio

Haen Pris 1

Diwedd: 29/12/2023

  • £44.99

Haen Pris 2

Diwedd: 28/04/2024

  • £49.99

Haen Pris 3

Diwedd: 28/07/2024

  • £52.99

Haen Pris 4

Diwedd: 01/08/2024

  • £55.99

Gwybodaeth Pwysig

Oed

Cit Gorfodol

Cofrestru

Amser Dechrau

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Ogwen25 | Yr Helgi Du 2024

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol