Cymraeg

Duathlon  | Superfeet Llanc y Tywod 2024

Superfeet Llanc y Tywod 2024 Duathlon Sbrint

Dates

14 Sep 2024

Location

Coedwig Niwbwrch

Distances

Route Description

Gan ddechrau o dan fwa'r Llinell Gorffen byddwch yn rhedeg i fyny'r ffordd 'toll' am ychydig cyn troi i ffwrdd i lwybrau hardd Coedwig Niwbwrch. Byddwch yn cyrraedd y trac tywodlyd a hyd yn oed yn gorfod rhedeg ar hyd y traeth gyda golygfeydd allan i Benrhyn Llyn cyn mynd yn ôl i'r ardal pontio ac allan i'r beic.

Peidiwch â chredu'r sibrydion bod yr Ynys hon yn wastad! Mae yna ddigon o ddringfeydd a disgyniadau ar y llwybr beic i'ch cadw ar flaenau eich traed. Gan ddechrau o'r ardal pontio yng nghanol Coedwig Niwbwrch rydych chi'n dringo i fyny i bentref Niwbwrch ac yn cymryd y dde. Gan fynd ar hyd troadau ysgubol a mannau syth cyflym, byddwch yna yn mynd i'r chwith tuag at Langaffo lle mae'r ffyrdd yn amlwg yn gulach ac yn haeddu rhywfaint o barch. Gan lifo i lawr trwy'r corstiroedd tuag at Falltraeth byddwch wedyn yn troi i'r chwith eto yn ôl i'r briffordd i gyfeiriad Niwbwrch. Disgynnwch i lawr ffordd y goedwig unwaith eto ac i'r ardal pontio yn barod i gael eich esgidiau rhedeg ymlaen.

Mae'r rhediad yn digwydd ar lwybrau garw Coedwig Niwbwrch. Mae rhedeg trwy'r coed ac i lawr ar hyd y twyni tywod yn fendigedig ac yn wyllt. Mae'r 1.5km olaf bron yn gyfan gwbl ar dywod ond dim ond rhoi mwy o foddhad i'r cyflawniad.

Prisio

Pris Safonol - Unigolyn

Diwedd: 09/10/2023

  • £64.99

Pris Safonol - Tîm

Diwedd: 01/09/2024

  • £69.99

Tier 3 - Individual

Diwedd: 12/09/2024

  • £78.99

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oed

Cofrestru

Amser Cychwyn

Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Superfeet Sandman Duathlon 2024

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol