Cymraeg

Duathlon  | Llanc y Llechi 2024

Llanc y Llechi 2024 Duathlon Sbrint

Dates

09 Jun 2024

Location

Llanberis

Distances

Closing Date: 05.06.2024

ENTER NOW

Route Description

Gan ddechrau o dan y Bwa Gorffen byddwch chi'n ffrwydro heibio i amgueddfa'r Llechi a thrwy'r Lagwnau hardd yn Llanberis. Yna mae'n rhaid i chi fynd i'r afael â'r grisiau i fyny i ysbyty'r Chwarel cyn dychwelyd heibio chwarel Vivian, yn ôl y ffordd rydych chi wedi dod a gwyro tuag at yr ardal pontio.

Nesaf ymlaen i'r beic; beicio ochr yn ochr â'r Wyddfa, gan ddringo i fyny llwybr mynydd enwog Llanberis. Byddwch yn beicio gyntaf heibio Chwarel Llechi Dinorwig hanesyddol ac ymlaen trwy Nant Peris; wrth i'r ddringfa ddechrau llosgi, byddwch chi'n gallu tynnu eich meddwl gyda'r mynyddoedd anhygoel o'ch cwmpas. Eich trobwynt yw Gwesty enwog Pen y Gwryd lle hyfforddodd Hilary a Tenzing i ymgymryd â Mynydd Everest. Mae yna un frwydr olaf i fyny'r allt yn ôl i ben Pen y Pass yna mae i lawr yr holl ffordd yn ôl i Lanberis a phontio gyda golygfeydd yr holl ffordd i Ynys Môn. Mae'r rhan o Nant Peris i Ben y Gwryd ac yn ôl eto i gyd ar ffyrdd caeedig sy'n cynnig cyfle unigryw i feicio ar y Pass enwog heb i'r traffig basio.

Gyda chymaint o hanes bydd gan y rhediad caled olaf 5.8 km lwythi i'ch cadw'n frwdfrydig wrth i'ch coesau gwyno. Gan redeg ar rai o'r llwybrau gorau o gwmpas, byddwch chi'n mynd heibio Chwarel Vivian, ac yn anelu tuag at Dinorwig, cyn cymryd darn byr o'r ffordd i gyfeiriad Fachwen. Yna byddwch chi'n troi'n serth i lawr yr allt trwy goedwigoedd hardd, gyda chipolwg ar yr Wyddfa, heibio'r Ysbyty Chwarel ac yn ôl yn syth trwy'r caeau ac at y llinell derfyn lle bydd croeso cynnes Camu i'r Copa yn eich cyfarch.

Prisio

Pris Safynol - Unigolyn

Diwedd: 16/07/2023

  • £64.99

Pris Safynol - Tîm

Diwedd: 26/05/2024

  • £69.99

Tier 3 - Individual

Diwedd: 09/06/2023

  • £78.99

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oed

Cofrestru

Amseroedd Cychwyn Tonnau

Amseroedd Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Closing Date: 05.06.2024

ENTER NOW

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Slateman Duathlon 2024

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol