Cymraeg

Duathlon  | Llanc y Llechi 2024

Llanc y Llechi 2024 Duathlon Safonol

Dates

09 Jun 2024

Location

Llanberis

Distances

Closing Date: 05.06.2024

CLOSED

Routes

Route Description

Gyda chymaint o hanes bydd gan eich rhediad caled cyntaf o 5.8 km lwythi i'ch cadw'n frwdfrydig wrth i'ch coesau gwyno. Gan redeg ar rai o'r llwybrau gorau o gwmpas, byddwch chi'n mynd heibio Chwarel Vivian, ac yn mynd tuag at Dinorwig, cyn cymryd darn byr o'r ffordd i gyfeiriad Fachwen. Yna byddwch chi'n troi'n serth i lawr yr allt trwy goedwigoedd hardd, gyda chipolygon o'r Wyddfa, heibio'r Ysbyty Chwarel ac yn ôl ar hyd yn syth trwy'r caeau ac at y llinell derfyn lle bydd croeso cynnes gan Gamu i'r Copa yn eich cyfarch.

Mae'r llwybr beicio yn cynnwys rhai o'r golygfeydd mwyaf eiconig yng Ngogledd Cymru. Dechreuwch trwy ddringo Pass enwog Llanberis i Ben y Pass ochr yn ochr â'r Wyddfa, cyn troi i'r chwith a mynd tuag at Gapel Curig, cartref Canolfan Fynydd Plas y Brenin. Gyda golygfeydd o Lyn Mymbyr a Moel Siabod ni ddylid colli'r golygfeydd ar yr adran hon! Yn Gapel Curig byddwch yn troi i'r chwith eto ac yn beicio tuag at Fethesda gan fynd trwy baradwys fynyddig Cwm Ogwen. Rydych chi'n pasio llawer o gopaon enwocaf ac eiconig Cymru; Tryfan, Glyder Fach a Fawr a dechrau mynyddoedd Carneddau. Cyn mynd i mewn i Fethesda yn iawn, byddwch chi'n troi i'r chwith tuag at Dregarth ac yn gwneud eich ffordd ar hyd y ffordd lai bryniog, ond yn dal heriol yn ôl tuag at Lanberis.

Mae'r rhediad olaf yn cychwyn yn gymharol hawdd ond dim llai prydferth na gweddill y llwybr sy'n gweld Castell hanesyddol Dolbadarn, ond wrth i chi redeg heibio Llyn Peris wrth droed Chwarel Llechi Dinorwig, peidiwch â cholli'ch nerf pan welwch beth sydd i ddod. Mae dringfa 2km i fyny'r 'zig-zags' trwy'r chwarel am brofi'n sioc i'ch coesau a'ch anadl. Gan barhau trwy'r dirwedd anhygoel hon o wneuthuriad dyn am 1.5km arall, yna fe ddewch i'r disgyniad i'r goedwig. Ewch tuag at Fachwen ar ddarn byr o'r ffordd, ac yna disgyniad serth unwaith eto i'r coed. Yna byddwch chi'n gwneud eich ffordd ar hyd llwybrau hyfryd Parc Padarn a heibio'r Hen Ysbyty Chwarel wrth i chi gyrraedd eich disgyniad olaf i lawr i'r cae a'r rownd derfynol yn syth i'r llinell derfyn, efallai y bydd gennych chi, erbyn hyn, ryw syniad o'r hyn ydyw i fod yn Llanc y Llechi go iawn.

Prisio

Early Bird - Individual

Diwedd: 16/07/2023

  • £75.99

Pris Safynol - Unigolyn

Diwedd: 26/05/2024

  • £85.99

Early Bird - Team

Diwedd: 07/06/2024

  • £95.99

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oed

Cofrestru

Amseroedd Cychwyn Tonnau

Amseroedd Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Closing Date: 05.06.2024

CLOSED

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Available now

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Slateman Duathlon 2024

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol