Cymraeg

Duathlon  | Pencampwriaethau Antur 2024

Pencampwriaethau Antur 2024 Duathlon Sbrint Llanc y Llechi

Am ddechrau! Rhan gyntaf y Pencampwriaethau Antur, Duathlon Llanc y Llechi yw'r Duathlon Antur fwyaf Eiconig yng Nghymru. Gan ddechrau yn Llanberis; calon treftadaeth ddiwydiannol Eryri mae hon yn ras ddigyffelyb sy'n cyfuno golygfeydd syfrdanol â heriau epig. Mae 220 Tri Magazine wedi rhestru cwrs redeg Llanc y Llechi fel un o'r goreuon yn y byd!

Dates

09 Jun 2024

Location

Llanberis, Plas y Brenin, Coedwig Niwbwrch

Distances

Route Description

Gan ddechrau o dan y Bwa Gorffen byddwch chi'n ffrwydro heibio i amgueddfa'r Llechi a thrwy'r Lagwnau hardd yn Llanberis. Yna mae'n rhaid i chi fynd i'r afael â'r grisiau i fyny i ysbyty'r Chwarel cyn dychwelyd heibio chwarel Vivian, yn ôl y ffordd rydych chi wedi dod a gwyro tuag at yr ardal pontio.

Nesaf ymlaen i'r beic; beicio ochr yn ochr â'r Wyddfa, gan ddringo i fyny llwybr mynydd enwog Llanberis. Byddwch yn beicio gyntaf heibio Chwarel Llechi Dinorwig hanesyddol ac ymlaen trwy Nant Peris; wrth i'r ddringfa ddechrau llosgi, byddwch chi'n gallu tynnu eich meddwl gyda'r mynyddoedd anhygoel o'ch cwmpas. Eich trobwynt yw Gwesty enwog Pen y Gwryd lle hyfforddodd Hilary a Tenzing i ymgymryd â Mynydd Everest. Mae yna un frwydr olaf i fyny'r bryn yn ôl i ben Pen y Pass yna mae i lawr i lawr yr holl ffordd yn ôl i Lanberis a phontio gyda golygfeydd yr holl ffordd i Ynys Môn. Mae'r rhan o Nant Peris i Ben y Gwryd ac yn ôl eto i gyd ar ffyrdd caeedig sy'n cynnig cyfle unigryw i feicio ar y pass enwog heb i'r traffig basio.

Gyda chymaint o hanes bydd gan y rhediad caled olaf 5.8 km lwythi i'ch cadw'n frwdfrydig wrth i'ch coesau gwyno. Gan redeg ar rai o'r llwybrau gorau o gwmpas, byddwch chi'n mynd heibio Chwarel Vivian, ac yn mynd tuag at Dinorwig, cyn cymryd darn byr o'r ffordd i gyfeiriad Fachwen. Yna byddwch chi'n troi'n serth i lawr yr allt trwy goedwigoedd hardd, gyda chipolwg ar yr Wyddfa, heibio'r Ysbyty Chwarel ac yn ôl ar hyd y cartref yn syth trwy'r caeau ac at y llinell derfyn lle bydd croeso cynnes Camu i'r Copa yn eich cyfarch.

Prisio

Early Bird Price - Adventure Championships Sprint (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 08/10/2023

  • £152.48
  • Instalment Plan Available until 1/3/24

Standard Price - Adventure Championships Sprint (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 27/05/2024

  • £196.98
  • Instalment Plan Available until 1/3/24

Tier 3 - Adventure Series Sprint (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 07/06/2024

  • £187.48

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oed

Cofrestru

Amseroedd Cychwyn Tonnau

Amseroedd Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Are you in?

Start List soon

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Adventure Championships Duathlon 2024

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol