Cymraeg

Duathlon  | Pencampwriaethau Antur 2024

Pencampwriaethau Antur 2024 Duathlon Safonol Llanc y Tywod

Rhan olaf y Pencampwriaethau Antur a diweddglo addas - disgrifiwyd Llanc y Tywod fel y duathlon harddaf yng nghalendr y ras.

Mae'r ras yn cychwyn ac yn gorffen yn un o smotiau mwyaf gwerthfawr Ynys Môn, Coedwig anhygoel Niwbwrch, ardal unigryw o goedwigoedd 700ha ger Traeth Llanddwyn byd-enwog.

Llanc y Tywod yw rhan olaf y Pencampwriaethau Antur. Cofrestrwch i'r Bencampwriaeth ac mae'r digwyddiad hwn 50% yn rhatach na phe baech chi'n cystadlu ynddo fel ras ar ei phen ei hun.

Dates

14 Sep - 15 Sep 2024

Location

Llanberis, Plas y Brenin, Coedwig Niwbwrch

Distances

Route Description

Ewch allan am y tro cyntaf ar lwybrau garw Coedwig Niwbwrch. Mae rhedeg trwy'r coed ac i lawr ar hyd y twyni tywod yn fendigedig ac yn wyllt. Mae'r 1.5km olaf bron yn gyfan gwbl ar dywod gan roi eich blas cyntaf i chi o'r golygfeydd hyfryd allan i'r môr ac ar draws Ynys Llanddwyn a phoen rhedeg y traeth!

Peidiwch â chredu'r sibrydion bod yr Ynys hon yn wastad! Mae yna ddigon o ddringfeydd a disgyniadau ar y llwybr beic hwn i'ch cadw ar flaenau eich traed. Gan ddechrau o'r ardal pontio yng nghanol Coedwig Niwbwrch, dringwch i fyny i bentref Niwbwrch a chymryd y dde. Ewch o amgylch y troadau ysgubol a'r mannau syth cyflym tra hefyd yn negodi strydoedd tynn y pentref cyn troi i'r chwith cyn pentref enwog Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch ac ymlaen i'r A5. Mae'r ffordd hanesyddol hon yn mynd â chi i hedfan heibio pentrefi traddodiadol a chaeau gwyrdd, heb sôn am ganolfan awyr RAF Mona. Trowch i'r chwith tuag at drefi glan môr Rhosneigr ac Aberffraw, gyda golygfeydd godidog o'r arfordir ar hyd y darn. Gan reidio trwy Falltraeth ac yn ôl tuag at Niwbwrch, byddwch yn disgyn i lawr ffordd y goedwig unwaith eto i bontio yn barod i gael eich esgidiau rhedeg ymlaen eto.

Gyda Choedwig Niwbwrch unwaith yn cynnal Pencampwriaethau Rhedeg Mynydd y Gymanwlad a Ultra Pellter, mae'n ddiogel dweud bod y llwybrau ar yr adran hon o'r radd flaenaf. Mae rhedeg trwy goed a dal cipolwg ar y môr a'r corstir yn y goedwig hon yn hudolus, os nad ydych chi wedi tynnu sylw cymaint mae'ch coesau nawr yn dechrau brifo! Nid ydym yn ei gwneud hi'n hawdd chwaith, gan ailadrodd 1.5km olaf eich rhediad cyntaf ar hyd y traeth - mae'r frwydr yn gwneud y cyflawniad o ddod yn Llanc y Tywod yn fwy gwerth chweil!

Prisio

Early Bird Price - Adventure Championships Standard (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 08/10/2023

  • £179.98
  • Instalment Plan Available until 1/3/24

Standard Price - Adventure Championships Standard (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 27/05/2024

  • £204.98
  • Instalment Plan Available until 1/3/24

Tier 3 - Adventure Series Standard (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 07/06/2024

  • £229.98

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oed

Coferstru

Amser Cychwyn

Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Are you in?

Start List soon

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Adventure Championships Duathlon 2024

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol