Cymraeg

Triathlon  | Duathlon  | Llanc y Llechi 2024

Llanc y Llechi 2024 Sbrint

Dates

08 Jun 2025

Location

Llanberis

Distances

Opening Date: 19.07.2024

Pre-register

Route Description

Nofiwch yn Llyn Padarn yng nghysgod yr Wyddfa wedi'i amgylchynu yn hanes y Chwareli Llechi ym mynyddoedd Cymru

Beiciwch wrth ochr yr Wyddfa, gan ddringo Pass Mynydd Llanberis enwog. Byddech gyntaf oll yn beicio heibio Chwarel Llechi hanesyddol Dinorwig ag yna trwy Nant Peris; fel mae'r ddringfa yn dechrau llosgi byddech yn gallu tynnu sylw eich meddwl efo golygfeydd anhygoel y mynyddoedd sydd yn eich amgylchynu. Eich man troi yw'r Gwesty enwog Pen y Gwryd lle fu Hilary a Tenzing yn hyfforddi i ddringo Mynydd Everest. Mae un frwydr allt olaf yn ôl i dop Pen y Pass ag yna y mae i lawr yr holl ffordd yn ôl i Lanberis a'r ardal pontio efo golygfeydd yr holl ffordd i Sir Fôn. Mae'r adran o Nant Peris i Ben y Gwryd ag yn ôl ar ffyrdd hollol gaeedig gan gynnig cyfle unwaith mewn oes i feicio ar y Pass enwog heb draffig yn pasio.

Efo gymaint o Hanes ar y rhediad anodd 5.8km byddech efo digonedd i'ch cadw llawn cymhelliant pan fu eich coesau yn cwyno. Gan redeg ar rhai o'r llwybrau gorau yn y byd, byddech yn mynd heibio Chwarel Vivian, a tuag at Dinorwig, cyn dechrau adran fer ar y lon tuag at Fachwen. Byddech yna yn troi i lawr allt yn serth trwy goedwig hyfryd, efo cipolygon o'r Wyddfa, heibio'r Ysbyty Chwarel ag yn ôl adref trwy gaeau i'r llinell derbyn lle mae croeso cynnes i chi gan Gamu i'r Copa.

Prisio

Pris Safynol - Unigolyn

Diwedd: 21/07/2024

  • £84.99

Tier 2 - Individual

Diwedd: 25/05/2025

  • £89.99

Tier 3 - Individual

Diwedd: 06/06/2025

  • £98.99

Gwybodaeth Pwysig

Oed

Cofrestru

Amseroedd Cychwyn Tonnau

Amseroedd Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Opening Date: 19.07.2024

Pre-register

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Slateman Triathlon 2024

Sustainable racing

Digwyddiadau Cyfrifol