Snowdon 24 copy | Always Aim High

Cymraeg

Rhedeg Llwybr | Black Damind Yr Wyddfa 24 2023

Black Damind Yr Wyddfa 24 2023 Rhedeg Llwybr 24 awr

Yr her yw cwblhau cymaint o esgyniadau a disgyniadau â phosibl o fewn y cyfnod 24 awr. Enillwyr y digwyddiad fydd yr athletwyr sy'n cwblhau cymaint o'r rhain â phosib. Os yw rhedwr yn cychwyn lap ond nad yw'n ei gwblhau o fewn y cyfnod 24 awr, NI fydd yn cyfrif tuag at y cyfanswm ar gyfer y rhedwr neu'r tîm hwnnw. Os bydd nifer yr esgyniadau a'r disgyniadau yn gyfartal, y cyflymaf fydd yn ennill!

I ychwanegu at y cyffro a'r cymhelliant gall unigolion, parau a thimau osod y nod o gyflawni un o'r gwobrau canlynol. Bydd y gwobrau ar ffurf llechen leol unigryw sy'n nodi'r lefel uchaf a gyflawnwyd.

 • 3 gwaith yn esgyn ac yn disgyn - Gwobr Driphlyg yr Wyddfa
 • 5 gwaith yn esgyn ac yn disgyn – Gwobr Mont Blanc
 • 7 gwaith yn esgyn ac yn disgyn – Gwobr Kilimanjaro
 • 10 gwaith yn esgyn ac yn disgyn– y Wobr Everest Eithaf!
Snowdon24 award badges2 1

3 gwaith yn esgyn ac yn disgyn - Gwobr Driphlyg yr Wyddfa

Snowdon24 award badges2 5

5 gwaith yn esgyn ac yn disgyn - Gwobr Mont Blanc

Snowdon24 award badges2 7

7 gwaith yn esgyn ac yn disgyn - Gwobr Kilimanjaro

Snowdon24 award badges2 10

10 gwaith yn esgyn ac yn disgyn - y Wobr Everest Eithaf

Dates

13 Jul - 14 Jul 2024

Location

Llanberis

Distances

Routes

0179 05 5877

Rhedeg - Mor bell a gallwch chi!

View interactive map for Rhedeg

Route Description

Wedi'i leoli ym mhentref Llanberis, mae'r llwybr yn mynd a chi i fyny ag i lawr Llwybr Llanberis; llwybr allan ag yn ôl 15km sydd yn mynd a chi heibio'r eiconig Tŷ Hanner Ffordd, Allt Moses, Pont Clogwyn ac yn y pen draw'r Copa cyn dod yn ôl i lawr.

Prisio

Solo

Diwedd: 11/07/2024

 • £115.99
 • Instalment Plan Available Until 1/5/2024

Pair

Diwedd: 11/07/2024

 • £180.99
 • Instalment Plan Available Until 1/5/2024

Team of 3

Diwedd: 11/07/2024

 • £236.99
 • Instalment Plan Available Until 1/5/2024

Team of 4

Diwedd: 11/07/2024

 • £296.99
 • Instalment Plan Available Until 1/5/2023

Team of 5

Diwedd: 11/07/2024

 • £356.99
 • Instalment Plan Available Until 1/5/2024

Gwybodaeth Pwysig

Oed

Cofrestru

Amser Cychwyn

Lapiau Cymwys

Gwobrau

Ardaloedd Gorffwys

Cit Gorfodol

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Black Diamond Yr Wyddfa | Snowdon24 2023 copy

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol