Cymraeg

Beicio  | Tour de Mon 2024

Tour de Mon 2024 Beicio Mawr

Ymunwch â ni ar y sportive anhygoel hwn, sy'n amgylchynu holl arfordir Sir Fôn. Taith i gael ei thrysori, does ryfedd fod pobl yn dod yn ôl dro ar ôl tro.

Dates

18 Aug 2024

Location

Caergybi

Distances

Closing Date: 16.08.2024

ENTER NOW

Routes

A group of riders on a swooping left behind in the Tour de Mon Anglesey Cycle Sportive

Beic - 106 milltir

View interactive map for Beic

Route Description

Gyda llwybr mor amrywiol mae wastad rhywbeth i gadw'ch meddwl oddi ar eich coesau - peidiwch â chael eich twyllo bod Ynys Môn yn wastad! Dilynwch ffordd yr arfordir allan o Gaergybi, gan edmygu'r morlin a'r golygfeydd allan i'r môr. 10 milltir i mewn i'ch taith, ac wedi cynhesu i fyny, bydd cyfle i chi wneud y darn anhygoel 'Flying Mile' wedi'i amseru trwy RAF Fali i weld pa mor gyflym y gallwch chi fynd! O Fali, mwynhewch eich ffordd trwy'r cefn gwlad donnog ar hyd yr arfordir a heibio Coedwig enwog Niwbwrch. Dewch i mewn i olygfeydd Pont Grog enwog Menai a theithio ymlaen tuag at bentref hardd Biwmares. Ar lonydd gwledig tawel, sy'n eich galluogi i edmygu harddwch eich taith, gwnewch eich ffordd trwy Bentraeth, Brynteg, Moelfre ac ymlaen i Amlwch yn y Gogledd cyn torri i mewn i'r tir ychydig a mynd yn ôl trwy'r Cwm ac adref i Gaergybi.

Prisio

Mawr - Oedolyn

Diwedd: 24/09/2023

  • £43.99

MAWR- ADULT

Diwedd: 04/08/2024

  • £45.99

MAWR- ADULT Tier 3

Diwedd: 16/08/2024

  • £47.99

MAWR- JUNIOR (OED 13-16)

Diwedd: 16/08/2024

  • £36.99

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oed

Cofrestru

Amser Cychwyn

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Torri i Lawr

Closing Date: 16.08.2024

ENTER NOW

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

Event Information

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Tour de Môn 2024

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol