Cymraeg

Marketing Executive copy

Rydyn ni'n chwilio am berson creadigol, egnïol gyda llawer o wybodaeth farchnata a diddordeb mewn digwyddiadau chwaraeon i ymuno â'n tîm bach sydd wedi'i leoli yn Llangefni.

Fel ein Swyddog Gweithredol Marchnata byddwch yn aelod hanfodol o'r tîm Digwyddiadau Camu i'r Copa. Byddwch yn cymryd rhan weithredol mewn helpu i gynyddu nifer y cyfranogwyr, creu cynnwys diddorol ac atyniadol i'n dilynwyr a sicrhau bod ein brand yn cael ei gyflwyno i'r safonau uchaf gan gynrychioli a chefnogi ein gwerthoedd brand yn gywir.

Y dyddiad cau yw 25 Medi 2020.

Darllenwch y disgrifiad swydd lawn cyn gwneud cais.