Cymraeg

Triathlon  | Pencampwriaethau Antur 2024

Pencampwriaethau Antur 2024 Triathlon Llanc y Tywod Sbrint

Rhan olaf y Pencampwriaethau Antur a diweddglo addas - disgrifiwyd Llanc y Tywod fel y triathlon harddaf yng nghalendr y ras.

Mae'r ras yn cychwyn ac yn gorffen yn un o fannau mwyaf gwerthfawr Ynys Môn, Coedwig anhygoel Niwbwrch, ardal unigryw o goedwigoedd 700ha ger Traeth Llanddwyn byd-enwog.

Un o'r ychydig Triathlonau yn y calendr gyda chychwyn traeth a nofio yn y môr, gall eich cefnogwyr adeiladu cestyll tywod a bwyta hufen iâ wrth i chi rasio!

Llanc y Tywod yw rhan olaf y Pencampwriaethau Antur. Cofrestrwch i'r Bencampwriaeth ac mae'r digwyddiad hwn 50% rhatach nag os ydych yn cofrestru fel ras ar ei phen ei hun.

Dates

14 Sep - 15 Sep 2024

Location

Llanberis, Plas y Brenin, Coedwig Niwbwrch

Distances

Route Description

Gyda dechrau traeth a nofio ar y môr, mae leinio i fyny ar draeth gogoneddus Niwbwrch yn deimlad bythgofiadwy. Mae'r llwybr yn ffordd syml allan ac yn ôl ond dim ond y cefnfor fydd yn penderfynu a ydych chi'n sefyll yn erbyn dyfroedd tawel neu donnau mwy garw!

Peidiwch â chredu'r sibrydion bod yr Ynys hon yn wastad! Mae yna ddigon o ddringfeydd a disgyniadau ar y llwybr beic i'ch cadw ar flaenau eich traed. Gan ddechrau o'r cyfnod pontio yng nghanol Coedwig Niwbwrch rydych chi'n dringo i fyny i bentref Niwbwrch a mynd i'r dde. Gan fynd ar hyd troadau ysgubol a mannau syth cyflym, yna byddwch yn mynd i'r chwith tuag at Langaffo lle mae'r ffyrdd yn amlwg yn gulach ac yn haeddu rhywfaint o barch. Gan lifo i lawr trwy'r corstiroedd tuag at Falltraeth byddwch wedyn yn troi i'r chwith eto yn ôl i'r briffordd i gyfeiriad Niwbwrch. Disgynnwch i lawr ffordd y goedwig unwaith eto ac i'r cyfnod pontio yn barod i gael eich esgidiau rhedeg ymlaen.

Mae'r rhediad yn digwydd ar lwybrau garw Coedwig Niwbwrch. Mae rhedeg trwy'r coed ac i lawr ar hyd y twyni tywod yn fendigedig ac yn wyllt. Mae'r 1.5km olaf bron yn gyfan gwbl ar dywod ond dim ond rhoi mwy o foddhad i'r cyflawniad.

Prisio

Standard Price - Adventure Championships Sprint (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 27/05/2024

  • £224.98
  • Instalments available until 01/03/2024

Tier 3 - Adventure Series Sprint (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 07/06/2024

  • £247.48

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oedran

Cofrestru

Amseroedd Cychwyn Tonnau

Amseroedd Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19.

Are you in?

Start List soon

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Adventure Championships Triathlon 2024

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol