Cymraeg

Triathlon  | Pencampwriaethau Antur 2024

Pencampwriaethau Antur 2024 Triathlon Sbrint

O chwareli Llanberis i Goedwig ysblennydd Niwbwrch gydag ychydig o fryniau bach rhyngddynt, mae'r gyfres hon yn rhywbeth na fyddwch chi'n ei anghofio ar frys. Gogledd Cymru yw'r unig le yn y DU lle mae mynyddoedd uchel yn cwrdd â dyfroedd clir crisial ar draethau tywodlyd a llynnoedd dŵr croyw. Efallai bod y pellter yn fyrrach ond y profiad yw popeth a mwy.

Pan fyddwch chi'n cystadlu yn y Pencampwriaethau Antur rydych chi'n derbyn 50% oddi ar bris digwyddiad unigol Llanc y Tywod*

* Ni fyddwch yn derbyn y gostyngiad nac yn cael eich cynnwys yn y Pencampwriaethau os gwnewch gofnodion ar wahân yn y digwyddiadau unigol. Os ydych chi eisoes wedi cofrestru i ddigwyddiad ac eisiau uwchraddio, cysylltwch â ni.

Dates

09 Jun 2024 | 04 Aug 2024 | 14 Sep 2024

Location

Llanberis, Plas y Brenin, Coedwig Niwbwrch

Distances

Races that are part of Adventure Championships Triathlon 2024

Prisio

Early Bird Price - Adventure Championships Sprint (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 08/10/2023

  • £212.48
  • Instalments available until 01/03/2024

Standard Price - Adventure Championships Sprint (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 27/05/2024

  • £224.98
  • Instalments available until 01/03/2024

Tier 3 - Adventure Series Sprint (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 02/08/2024

  • £247.48
  • Contact us to upgrade your Slateman entry

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Adventure Championships Triathlon 2024

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol