Cymraeg

Triathlon  | Pencampwriaethau Antur 2024

Pencampwriaethau Antur 2024 Triathlon Llanc y Llechi Sbrint

Am ddechrau! Rhan gyntaf y Pencampwriaethau Antur, Triathlon Llanc y Llechi yw'r Triathlon Antur fwyaf eiconig yng Nghymru. Gan ddechrau yn Llanberis; calon treftadaeth ddiwydiannol Eryri mae hon yn ras ddigyffelyb sy'n cyfuno golygfeydd godidog â heriau epig. Mae 220 Tri Magazine wedi rhestru cwrs sy'n cael ei redeg gan Llanc y Llechi fel un o'r goreuon yn y byd!

Dates

09 Jun 2024

Location

Llanberis

Distances

Route Description

Nofiwch yn Llyn Padarn yng nghysgod yr Wyddfa wedi'i amgylchynu yn hanes y Chwareli Llechi ym mynyddoedd Cymru.

Beiciwch wrth ochr yr Wyddfa, gan ddringo Pass Mynydd Llanberis enwog. Byddech gyntaf oll yn beicio heibio Chwarel Llechi hanesyddol Dinorwig ag yna trwy Nant Peris; fel mae'r ddringfa yn dechrau llosgi byddech yn gallu tynnu sylw eich meddwl efo golygfeydd anhygoel y mynyddoedd sydd yn eich amgylchynu. Eich man troi yw'r Gwesty enwog Pen y Gwryd lle fu Hilary a Tenzing yn hyfforddi i ddringo Mynydd Everest. Mae un frwydr allt olaf yn ôl i dop Pen y Pass ag yna y mae i lawr yr holl ffordd yn ôl i Lanberis a'r ardal pontio efo golygfeydd yr holl ffordd i Sir Fôn. Mae'r adran o Nant Peris i Ben y Gwryd ag yn ôl ar ffyrdd hollol gaeedig gan gynnig cyfle unwaith mewn oes i feicio ar y Pass enwog heb draffig yn pasio.

Efo gymaint o Hanes ar y rhediad anodd 5.8km byddech efo digonedd i'ch cadw llawn cymhelliant pan fu eich coesau yn cwyno. Gan redeg ar rhai o'r llwybrau gorau yn y byd, byddech yn mynd heibio Chwarel Vivian, a tuag at Dinorwig, cyn dechrau adran fer ar y lon tuag at Fachwen. Byddech yna yn troi i lawr allt serth trwy goedwig hyfryd, efo cipolygon o'r Wyddfa, heibio'r Ysbyty Chwarel ag yn ôl adref trwy gaeau i'r llinell derfyn lle mae croeso cynnes i chi gan Gamu i'r Copa.

Prisio

Early Bird Price - Adventure Championships (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 09/10/2023

  • £212.48
  • Instalments available until 01/03/2024

Standard Price - Adventure Championships (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 27/05/2024

  • £224.98
  • Instalments available until 01/03/2024

Tier 3 - Adventure Series Sprint (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 07/06/2024

  • £247.48

Gwybodaeth Pwysig

Oed

Cofrestru

Amseroedd Cychwyn Tonnau

Amseroedd Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwybodaeth Covid-19.

Are you in?

Start List soon

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Adventure Championships Triathlon 2024

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol