Cymraeg

Triathlon  | Pencampwriaethau Antur 2024

Pencampwriaethau Antur 2024 Triathlon Sbrint

Ail randaliad y Pencampwriaethau Antur, Triathlon Llanc yr Eira nid yn unig yw digwyddiad anoddaf y Pencampwriaethau Antur ond fe'i gelwir hefyd yn ddigwyddiad anoddaf yn y DU.

Mae Llanc yr Eira yn cwmpasu'r cyfan y mae maes chwarae antur Gogledd Cymru yn ei gynnig ac mae'n waradwyddus am reswm - dim ond pan fyddwch chi'n meddwl eich bod chi wedi gorffen mae yna her wahanol nad ydych chi'n ei disgwyl. Profiad cyffrous, llawn adrenalin, a phrofiad gwirioneddol epig a bythgofiadwy.

Dates

29 Jul 2023

Location

Llanberis, Plas y Brenin, Coedwig Niwbwrch

Distances

Route Description

Dechreuwch gyda nofio yn nyfroedd croyw Llyn Mymbyr dan lygaid craff yr Wyddfa. Ewch allan o'r dŵr a chroesi'r bont droed bren am y tro cyntaf i'r cyfnod pontio.

Mae rhan beic y sbrint yn llifo allan i Gapel Curig, i lawr heibio rhaeadr Pont Gyfyng a'r dyfroedd gwyllt dŵr ar hyd afon Llugwy. Wrth ddisgyn i lawr trwy'r coed i mewn i bentref prydferth Betws y Coed byddwch wedyn yn troi i'r chwith ac yn anelu tuag at Lanrwst ar hyd Dyffryn Conwy syfrdanol. Ar ôl croesi'r bont hanesyddol yng nghanol Llanrwst, dechreuwch yr esgyniad hir yn ôl tuag at Fetws y Coed o ochr Coedwig Gwydyr. Yn dal i fynd i fyny'r bryn, byddwch chi'n cwrdd â'r ffordd o'r diwedd sy'n eich arwain at Blas y Brenin.

Esgidiau rhedeg ymlaen, ewch yn ôl dros y bont. Mae yna reswm bod Triathlon Llanc yr Eira yn cael ei alw’n driathlon aml-dir anoddaf yn y DU yn rheolaidd a hynny oherwydd bod y rhediad yn cynnwys mynydd, Moel Siabod sydd, ar 872 metr, y copa uchaf ym mynyddoedd Moelwynion. Nid oes angen i athletwyr sbrint gyrraedd y copa ond mae'n dal i fod yn ddringfa anodd 2.3km i fyny llwybrau creigiog hardd cyn i chi gyrraedd y trobwynt a rhedeg yn ôl i lawr eto. I gyrraedd y diwedd rhaid i chi droi i'r dde a rhedeg trwy'r goedwig, yna yn ôl ar hyd y ffordd dân tuag at y llyn. Mae'r llinell derfyn sy'n fframio brig enwocaf Cymru, yr Wyddfa, yn aros.

Prisio

Early Bird Price - Adventure Championships Sprint (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 09/10/2023

  • £212.48
  • Instalments available until 01/03/2024

Standard Price - Adventure Championships Sprint (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 27/05/2024

  • £224.98
  • Instalments available until 01/03/2024

Tier 3 - Adventure Series Sprint (Slateman/Snowman/Sandman)

Diwedd: 07/06/2024

  • £247.48

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oed

Cofrestru

Amseroedd Cychwyn Tonnau

Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Cit Gofynnol

Gwobrau

Gwybodeath Covid-19

Are you in?

Start List soon

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Adventure Championships Triathlon 2024

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol