Cymraeg

Legend

Bydd Triathlon Caerdydd yn mynd â chi ar daith fythgofiadwy trwy Fae eiconig Caerdydd. Mae'r ardal brydferth hon yn addas iawn ar gyfer profiad triathlon ysblennydd, ar gyfer rhedwyr a gwylwyr fel ei gilydd. A chydag ychwanegu'r digwyddiad yn cael ei gynnal ar ffyrdd cwbl gaeedig, mae'r cyfle yn unigryw ar gyfer digwyddiad fel hwn.

Dates

22 Jun 2025

Location

Distances

Details coming soon

Route Description

Dechreuwch eich ras efo'r cyfle unigryw i nofio ym Mae Caerdydd. Mae Bae Caerdydd yn cael ei gyflenwi gan ddwy afon i ffurfio llyn dŵr croyw 500 erw (2.0 km2) o amgylch hen ardal y dociau i'r dde o Ganol y Ddinas.

Mae cystadleuwyr Olympaidd yn cwblhau tri lap 13k o gwrs gwastad a chyflym ar FFYRDD CWBL GAEEDIG. Gan fynd allan o'r ardal pontio o dan gysgod Canolfan Mileniwm Cymru byddwch yn mynd ar hyd Ffordd James ac i lawr Ferry Road. Gan edmygu safleoedd Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd ac ar hyd ochr Trelái byddwch yn cyrraedd y pwynt troi cyntaf. Llifwch yn ôl i'r cyfeiriad rydych chi wedi dod, gyda golygfeydd o'r Ganolfan Mileniwm, y Senedd ac wrth gwrs Bae eiconig Caerdydd. Yna byddwch yn mynd ar hyd Rhodfa Lloyd George ac yn gwefreiddio ar gyflymder y rhan hon, cyn cyrraedd man troi arall i hedfan i lawr y rhodfa unwaith eto. Mae'r lap yn gorffen wrth fynedfa'r 'Oval Basin' o dan Ganolfan Mileniwm Cymru.

Mae'r rhediad yn llwybr allan ac yn ôl mae'n rhaid i chi gwblhau dwywaith, sy'n dangos golygfeydd Bae Caerdydd ar hyd y ffordd. Byddech gyntaf yn mynd allan o'r ardal pontio tuag at yr Eglwys Norwegian ag ar hyd y llwybr beicio, gan edmygu'r safleoedd treftadaeth ddiwydiannol y mae Caerdydd mor enwog amdanynt. Mae'r llwybr yn wastad ac yn gyflym yn enwedig ar hyd y morglawdd. Mae'r ffordd yn ôl yn rhoi golygfeydd i chi o'r Adeilad Pierhead, Canolfan Mileniwm Cymru, y Senedd a chymaint mwy fel y bydd gennych ddigon i'ch cadw llawn cymhelliant wrth i chi fynd am eich PB! Mae'r man troi i'r lap reit wrth ymyl yr Adeilad Pierhead, lle byddech yn gwneud dwbl yn ôl i'r morglawdd. Unwaith rydych yn cyrraedd yma unwaith eto, mae'n bryd gorffen eich sbrint; ar hyd Bute Place, rownd y gornel ac i mewn i'r llinell derfyn o flaen Canolfan Mileniwm Cymru gyda chroeso enwog Camu i'r Copa.

Prisio

Unigolyn

Diwedd: 28/07/2024

  • £199.99
  • Instalment Plan Available until 1/4/25

Tîm

Diwedd: 01/06/2025

  • £229.99
  • Instalment Plan Available until 1/4/25

Individual

Diwedd: 20/06/2025

  • £249.99

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oed

Cofrestru

Amseroedd Cychwyn Tonnau

Trosglwyddo

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Seremoni Wobrwyo

Gwybodaeth Covid-19

Details coming soon

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol