Harlech Sprint Duathlon 2023 copy | Always Aim High

Cymraeg

Duathlon | Harlech 2023

Harlech 2023 Duathlon Sbrint

Mae’r Duathlon Sbrint yn dechrau gyda rhediad 5km gan gynnwys darn syfrdanol ond heriol ar hyd y traeth, ac yna beic hyfryd o 21.5km a rhediad olaf 2.2km i’r gorffeniad enwog ‘Storm the Castle”.

Dates

14 Apr 2024

Location

Harlech

Distances

Closing Date: 10.04.2024

ENTER NOW

Route Description

Gan ddechrau ger y traeth a rhedeg i lawr ochr yr ardal pontio o dan gysgod y castell, mae'r rhediad cyntaf yn mynd â chi ar draws y twyni hardd ac ar hyd traeth Harlech. Gan ddod oddi ar y traeth, rydych chi'n mynd i mewn i bontio er mwyn i chi allu mynd ar y beic.

Gan adael yr ardal pontio ar eich beic a saethu allan tuag at Ynys ar y ffordd arfordirol wastad a chyflym, byddwch yn troi i fyny tuag at y Castell ac yn mynd i mewn i ran ffordd gaeedig y llwybr cyffrous hwn. Gan wthio'ch coesau i'r eithaf wrth i chi ddringo'r bryn tuag at Harlech, gallwch geisio edmygu'r olygfa drawiadol, neu aros nes i chi gyrraedd y man troi a gwylio'r cyfan yn rhuthro heibio ar y ffordd yn ôl i lawr. Mae'n llwybr syml allan ac yn ôl a chyn bo hir byddwch yn ôl yn yr ardal pontio yn barod ar gyfer y rhediad olaf.

Gan adael yr ardal pontio i'r gwrthwyneb a mynd i strydoedd isaf Harlech, mae gennych un her olaf ar ôl, y darn gwrthsafiad; nawr mae'n rhaid i chi redeg i fyny'r 108 gris, 'Storm The Castle' a derbyn y gogoniant rydych chi'n ei haeddu am gwblhau'r ras wych hon.

Prisio

Adar Cynnar - Unigolyn

Diwedd: 29/05/2023

  • £46.99

PRIS SAFONOL - UNIGOLYN

Diwedd: 31/03/2024

  • £56.99

Adar Cynnar - Tîm

Diwedd: 10/04/2024

  • £60.99

Course Records

FEMALE RECORD - RHIAN ROXBURGH 01:12:38 2018
MALE RECORD - SIMON COLE 01:02:58 2018

Gwybodaeth Pwysig

Isafwsm Oed

Cofrestru

Amseroedd Cychwyn

Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Closing Date: 10.04.2024

ENTER NOW

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Harlech Duathlon 2023 copy

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol