Cymraeg

Days
hours
minutes
seconds

Triathlon  | Harlech 2024

Harlech 2024 Triathlon Sbrint

Mae'r Triathlon Sbrint yn dechrau gyda nofio 400 metr ym mhwll nofio Harlech, ac yna beic hyfryd o 21.5km a rhediad trawiadol 5.5km gyda darn olaf ar hyd y traeth i orffeniad enwog ‘Storm the Castle”.

Dates

06 Apr 2025

Location

Harlech

Distances

Opening Date: 25.05.2024

Pre-register

Routes

Harlech8

Nofio Pwll - 400m

Route Description

Mae eich nofio yn digwydd ym mhwll y ganolfan hamdden, gan ei gwneud yn hynod hygyrch i driathletwyr dechreuwyr. Gyda thair i lôn a marsialiaid yn cyfrif eich hyd, mae'n ben i lawr a dechrau nofio!

Ar ôl i chi gwblhau eich nofio, mae'n ymlaen i'r ardal pontio ac i'r beic. Gan adael yr ardal pontio a saethu allan tuag at Ynys ar y ffordd arfordirol wastad a chyflym, byddwch yn troi i fyny tuag at y Castell ac yn mynd i mewn i ran ffordd gaeedig y llwybr cyffrous hwn. Gan wthio'ch coesau i'r eithaf wrth i chi ddringo'r bryn tuag at Harlech, gallwch geisio edmygu'r olygfa drawiadol, neu aros nes i chi gyrraedd y man troi a gwylio'r cyfan yn rhuthro heibio ar y ffordd yn ôl i lawr. Mae'n llwybr syml allan ac yn ôl a byddwch yn ôl yn y cyfnod pontio yn barod ar gyfer y rhediad.

Yng nghysgod y castell, mae'r rhediad yn mynd â chi ar draws y twyni hardd ac ar hyd traeth Harlech. Unwaith i chi fod oddi ar y traeth a rhedeg trwy strydoedd isaf Harlech rydych chi bellach yng ngolwg y darn gwrthsafiad; eich her olaf yw rhedeg i fyny'r 108 gris a 'Storm The Castle!'

Prisio

Pris Tier 1

Diwedd: 27/05/2024

  • £59.99

Pris Tier 2

Diwedd: 23/03/2025

  • £70.99

Pris Tier 3

Diwedd: 04/04/2025

  • £74.99

Pris Safonol - Tîm

Diwedd: 04/04/2025

  • £90.99

Course Records

FEMALE RECORD - HELEN MARSHAL 01:08:40 2023
MALE RECORD - CHRIS STANDIDGE 01:00:01 2015

Gwybodaeth Pwysig

Isafswm Oed

Cofrestru

Amseroedd Cychwyn Tonnau

Pontio

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Gwybodaeth Covid-19

Opening Date: 25.05.2024

Pre-register

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Harlech Triathlon 2024 copy

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol