Cymraeg

Events / Triathlon

Superfeet Sandman Triathlon 2024

Rhan olaf y Pencampwriaethau Antur a ffitiad agosach at y gyfres triathlon antur aml-dir mwyaf epig yn y calendr, disgrifiwyd Llanc y Tywod fel y triathlon harddaf yn y calendr ras

Mae'r ras yn cychwyn ac yn gorffen yn un o lefydd mwyaf gwerthfawr Ynys Môn, Coedwig anhygoel Niwbwrch, ardal unigryw o goedwigoedd 700ha ger Traeth byd-enwog Llanddwyn.

Un o'r ychydig Triathlonau yn y calendr gyda chychwyn traeth a nofio yn y môr, gall eich cefnogwyr adeiladu cestyll tywod a bwyta hufen iâ wrth i chi rasio!

Dates

14 Sep - 15 Sep 2024

Location

Coedwig Niwbwrch

Dewis Eich Pellter

Sandman bike

Superfeet Llanc y Tywod 2024

Sbrint

14 Sep 2024

Nofio: 750m

Beic: 22.9km

Rhedeg: 5.4km

Find out more Sandman Sprint 2023 copy
Sandman Sunrise water exit

Superfeet Llanc y Tywod 2024

Safonol

15 Sep 2024

Nofio: 1500m

Beic: 58.6km

Rhedeg: 9.9km

Find out more Sandman Standard 2023 copy
Becky diack 21305038398 o

Superfeet Llanc y Tywod 2024

Legend

15 Sep 2024

Nofio: 1900m

Beic: 93km

Rhedeg: 19.8km

Find out more Superfeet Sandman Legend 70.3 Triathlon 2023 copy
Sandman dune watching

Superfeet Llanc y Tywod 2024

Savage

14 Sep - 15 Sep 2024

Nofio: Diwrnod 1:750m / Diwrnod 2:1500m

Beic: Diwrnod 1:23km / Diwrnod 2:58.6km

Rhedeg: Diwrnod 1:5.4km / Diwrnod 2:10km

Find out more Sandman Savage 2023 copy

What's Included

IMG 3784

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa, bwyd a pharthau ymlacio.

0153 09 8525

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Gorffeniadau teuluol a digon i'w weld a'i wneud

167 A5620

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid gwych, arwyddion a cherbydau cludo

IMG 3785

Cofrodd Gorffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

Sandman6

Golygfeydd Syfrdanol

Golygfeydd ar draws Sir Fôn ac Eryri

Sandman4

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip' i bawb

Sandman10

'The very best triathlon that I've ever done. A stunning location, with a breathtaking backdrop of Snowdonia, a challenging course which pushes you to the limit, brilliant organisation, lots of marshals, and easy registration. Sign up now - you won't regret it'.

Cyfranogwr

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol