Cymraeg

Events / Triathlon

Triathlon Y Bala 2024

Efo Triathlon y Bala yn gwynebu y posibilrwydd o gael ei ganslo, mae Always Aim High Events efo'r pleser o o gallu dod i fewn i'r gymuned a rho ymlaen y digwyddiad gwych hwn.

Mae'r triathlon Y Bala yn ôl, ac yn dechrau wrth nofio yn y llyn Tegid efo Aran Fawddwy yn edrych drost ef. Ar ol nofio, mae'n amser neidio ar y beics i'r cwrs sydd ar gau o cerbydau.

Mae'r triathlon efo awyrgylch gwych i'r gwylwyr a cystadleuwyr sydd fath a dim byd arall. os hwn yw eich triathlon cyntaf neu un och canoedd fydd hwn yn ras arebnnig iawn i fod yn rhan o

Mae'r ardal y Bala yn dechrau yn dwr hyfryd Llyn Tegid efo Aran Fawddwy yn sefyll drost y llyn, fydd y beics wedyn yn troi at y fordd sydd ar gau i gystadleuwyr cyn i gystadleuwyr rhedeg ar hyd y cwrs wrth ochr llyn Tegid cyn troi nol tuag at y linell gorffen.

Dates

01 Sep 2024

Location

Bala

Races

Dewis Eich Pellter

Bala Triathlon bike course

Y Bala 2024

Y Bala Sbrint 2024

01 Sep 2024

Nofio: 750m

Beic: 20km

Rhedeg: 5km

Find out more Triathlon Y Bala Sbrint 2024
Bala AAHE 113

Y Bala 2024

Y Bala Safonol 2024

01 Sep 2024

nofio Llyn: 1500m

Beic: 38km

Rhedeg: 10km

Find out more Triathlon Safonol Y Bala 2024

What's Included

Crowd at Bala Triathlon

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa a bwyd gydag awyrgylch hwyliog a chefnogol

Bala 4

Hwyl I gyd o'r deulu

Gorffeniadau teuluol a digon i'w wneud a'i weld

Bala Triathlon 4 Low Res

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid gwych, arwyddion a cherbydau cludo

Bala Slate Mockup

Cofrodd Gorffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

Llyn Tegid at the start of the Bala Triathlon

Lleoliad Syfrdanol

Llynoedd a mynyddoedd hyfryd o gwmpas ardal y Bala

XTERRA Snowdonia TMS 2022 Sunday 26

Amseru Proffesiynol

System amseru 'chip'

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol