Cymraeg

Rhedeg Ffyrdd  | Nick Beer 10k 2025

Nick Beer 10k 2025 10k

Y ras perffaith ar gyfer rheini sydd yn hoffi pellteroedd llai, yn edrych am y cam nesaf o 10k ac efallai yn hyfforddi i hanner marathon.

Dates

09 Feb 2025

Location

Llandudno, Conwy

Distances

Routes

Route Description

Mae’r ras yn cychwyn ar Ben Morfa hardd Promenâd Llandudno y tu allan i Westy’r Imperial. Byddwch yn rhedeg heibio’r pier eiconig ac i’r Gogarth ei hun. Gyda golygfeydd o’r môr ar un ochr a chlogwyni anferth ar yr ochr arall, mae’n siŵr na fyddwch chi’n sylwi ar yr inclein o dan eich coesau yn yr adran gyntaf hon! Ym mhen draw’r Gogarth mae caffi ‘Rest And Be Thankful’, sy’n nodi eich bod yn agos at y pwynt hanner ffordd. Dim amser i orffwys, ond paratowch i fod yn ddiolchgar oherwydd mae'r disgyniad cyflym o'ch blaen! Byddwch yn llifo i lawr y ffordd tuag at Ben Morfa ac wrth i chi wneud fe gewch olygfeydd anhygoel o gastell Conwy ac Ynys Môn o’ch blaen ac i’r dde i chi. Ar ôl 8km byddwch yn cyrraedd yn ôl yn Llandudno ac yn rhedeg ar hyd y strydoedd Fictoraidd hanesyddol a fydd yn mynd â chi yn ôl i'r Promenâd a'r Gorffen.

Prisio

Pris Tier 1

Diwedd: 10/03/2024

  • £22.49

Pris Tier 2

Diwedd: 08/09/2024

  • £26.99

Pris Tier 3

Diwedd: 02/02/2025

  • £28.99

Pris Tier 4

Diwedd: 08/02/2025

  • £30.99

Gwybodaeth Pwysig

Oed

Cofrestru

Amser Cychwyn

Amseroedd Torri i Ffwrdd

Gwobrau

Are you in?

See Start List

Final Instructions

Will be sent out and available to download 1 week before the event.

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Event Partners Nick Beer Llandudno 10k 2025

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol