Cymraeg

Events / Rhedeg Ffyrdd

Nick Beer Llandudno 10k 2025

Mae digwyddiadau Camu i'r Copa yn falch iawn i gyflwyno 10K Nick Beer eto eleni.

Mae’r digwyddiad, sydd yn ei 33ain flwyddyn, wedi'i redeg gan Redwyr Ffordd Gogledd Cymru yn y gorffennol. Rydym ni yn falch iawn bod y ras wych hon yn ychwanegu at ein portffolio o dan ein hadran digwyddiadau cymunedol. Bydd y digwyddiad nid er mwyn elw hwn yn parhau i gefnogi elusennau lleol yn ogystal â Chlwb Rhedwyr Ffordd Gogledd Cymru.

Gan ddechrau ar y Promenâd Fictoraidd eiconig yn Llandudno mae’r llwybr yn mynd â rhedwyr o amgylch y Gogarth gyda’i olygfeydd godidog o Eryri, Ynys Môn a thu hwnt. Gyda channoedd o redwyr yn cymryd rhan flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae'n ddechrau gwych i'r tymor rhedeg.

Mae gan y digwyddiad hwn hanes gwych, darllenwch bopeth am y dyn a'i hysbrydolodd, Nick Beer, yma: THE NICK BEER MEMORIAL 10 K

Dates

09 Feb 2025

Location

Llandudno, Conwy

Races

Dewis Eich Pellter

Nick Beer 10K Runners in Llandudno's Great Orme

Nick Beer 10k 2025

10k

09 Feb 2025

Rhedeg: 10k

Find out more Nick Beer 10k

What's Included

Nick Beer 10k Event village

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa, bwyd, man i ollwng bagiau yn ddiogel a thoiledau

Nick Beer 10k winner

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Gorffeniadau teuluol a digon i'w weld a'i wneud

Nick Beer 10k Llandudno

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid cyfeillgar, arwyddion, gorsafoedd ynni a cherbydau cefnogaeth

Slate Placeholder Current View

Cofrodd Gorffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

Conwy prom man arms out

Golygfeydd Syfrdanol

Golygfeydd ar draws Sir Fôn ac Eryri

Conwy finish tape woman

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip' electronig

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol