Cymraeg

Gwybodaeth Cofrestru

Ble alla i ddod o hyd i'r telerau ac amodau?

Nid wyf yn gallu cymryd rhan mwyach. Beth yw fy opsiynau?

A allaf newid aelodau fy nhîm?

A oes isafswm oedran i gymryd rhan yn y digwyddiad hwn?

Oes gennych chi restr aros?

Ydych chi'n cynnig lleoedd elusennol?

Mae gen i anabledd ydi'n bosib i mi dal gymryd rhan?

Gwybodaeth Cyn y Digwyddiad

Pryd y byddaf yn derbyn fy Nghyfarwyddiadau Terfynol?

Pryd/sut y byddaf yn derbyn fy mhecyn rasio?

Beth sydd yn fy mhecyn rasio?

Pa don ydw i ynddo?

Diwrnod y Digwyddiad

Beth yw rheolau'r ras?

A oes gennych amseroedd torri i ffwrdd?

Ydych chi'n darparu maeth?

Ydw i'n cael defnyddio fy nghlustffonau?

Lle allaf barcio?

Gwylio

Oes unrhyw traciwr byw?

Beth all fy nheulu gwneud?

Ar Ôl y Digwyddiad

Ble alla i ddod o hyd i ffotograffau fy nigwyddiad?

Arall

A allaf godi arian ar gyfer elusen?

Mae gen i gwestiwn na atebwyd yn yr FAQs, sut gallai cysylltu â chi?