Cymraeg

Events / Beicio

Tour de Môn 2024

Gan ymfalchïo o bosibl yr arfordir harddaf yn y DU, mae'r sportif beicio hwn yn mynd â chi o amgylch ynys brydferth Ynys Môn. Mae dros 1000 o feicwyr yn ymuno â ni bob blwyddyn ac mae'r digwyddiad wedi dod yn uchafbwynt calendr i feicwyr a phobl leol sy'n cefnogi'r beicwyr wrth iddynt fynd heibio gydag anogaeth gynnes o Gymru.


Profwch rai o'r ffyrdd cefn gwlad ac arfordirol mwyaf prydferth a gosodwch eich hun yn erbyn y cloc ar y 'Flying Mile' a gynhelir yn Fali RAF gan roi'r cyfle unigryw i chi feicio yn ddi-dor ar y rhedfa.

O glybiau, i deuluoedd a beicwyr elusennol mae hyn yn daith gyfeillgar gyda beicwyr o bob oed a gallu yn dod at ei gilydd i ymgymryd â'r her.

Dates

18 Aug 2024

Location

Caergybi

Races

Closing Date: 16.08.2024

ENTER NOW

Dewis Eich Pellter

TDM Bach 2019 2

Tour de Mon 2024

Bach

18 Aug 2024

Beic: 46 Milltir

Find out more Tour de Môn Bach 2023 copy
TDM Canol 2019

Tour de Mon 2024

Canol

18 Aug 2024

Beic: 77 Milltir

Find out more Tour de Môn Canol 2023 copy
TDM Mawr 2019 2

Tour de Mon 2024

Mawr

18 Aug 2024

Beic: 106 milltir

Find out more Tour de Môn Mawr 2023 copy

What's Included

DSC 0029

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, bwyd a diod, siopa a thoiledau

IMG 1062

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Taith deuluol a llawer i'w gweld a'i wneud

Feed stop at the Tour de Mon Anglesey bike ride event

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid cyfeillgar, arwyddion, gorsafoedd ynni a cherbydau cymorth

Slate Placeholder Current View

Cofrodd Gorffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

Rider crosses the finish line at the Tour de Mon Anglesey bike Sportive

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip' electronig - gall ffrindiau a theulu olrhain eich cynnydd

Rider waves on the Tour de Mon Cycle ride in Anglesey

Golygfeydd Syfrdanol

Caniatáu i ffrindiau a theulu eich olrhain o amgylch y cwrs

D30 2573

“Excellent event, one of my favourite sportive routes (now!). Thanks to all the marshals that cheered and waved, that was much appreciated.”

Cyfranogwr

Event Information

We are proud that all our events are bilingual. Signs, registration and commentary are available in English and Welsh.

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol