Cymraeg

Info for locals copy

Amseroedd

Bydd y beicwyr cyntaf yn cychwyn am 07:00 ac yna bob 3 munud tan 9:30 gyda beicwyr yn dechrau cyrraedd y safle o 06:00. Disgwylir i'r beiciwr olaf fod yn ôl am 13:00 a phentref y digwyddiad yn cau am 18:00.

Cau ffyrdd

Bydd Ffordd y Traeth Newry yn cau'n llwyr o ganol dydd 21 Awst tan ganol nos 22 Awst.

Gwylio

Yn unol â Chanllawiau ac Arweiniad Llywodraeth Cynulliad Cymru'r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol, nid yw gwylwyr yn cael eu hannog ar hyn o bryd yn ein digwyddiadau oherwydd Covid-19.

Ewch i'n tudalen Covid-19 i weld y wybodaeth fwyaf diweddar ar sut y byddwn yn cyflwyno digwyddiad Covid diogel.Gobeithiwn groesawu gwylwyr yn ôl cyn gynted ag y gallwn a byddwn yn diweddaru gwybodaeth yma felly gwiriwch yn ôl yn agosach at y digwyddiad.

Arwyddion a Sbwriel

Mae ein holl arwyddion yn cael eu tynnu yn syth ar ôl y digwyddiad ac rydym yn casglu'r holl sbwriel fel y nodwyd yn ein polisi amgylcheddol. Byddwn yn ymateb i unrhyw adroddiadau o arwyddion wedi'i fethu neu sbwriel ar unwaith felly, er mae'n annhebygol, os digwyddith hyn cysylltwch â ni.