Cymraeg

Teithio a Llety

Teithio i Bala

Mae'r pentref digwyddiadau wedi'i leoli ar ben gogleddol Llyn Tegid, o amgylch canolfan Byw'n Iach Penllyn, oddi ar yr A494.

Tren

Yr orsaf reilffordd agosaf i'r Bala yw Rhiwabon, sydd wedi'i chysylltu gan daith bws 60 munud i'r Bala.

National Rail
03457 48 49 50

Transport For Wales
0333 3211 202

Car

Bydd maes parcio ar gyfer digwyddiadau ar gael yng Nghlwb Rygbi'r Bala a bydd arwyddion clir ar gyfer hyn.

£5 y car

Lle i Aros

Darganfyddwch mwy yn visitbala.org.uk


Archebwch eich llety yn gynnar gan y bydd pob gwesty yn cael ei archebu ymhell cyn penwythnos y ras.

Os gwelwch yn dda soniwch am Triathlon Harlech wrth archebu eich arhosiad.